Afval

bij koosmaandag 20 januari 2020 08:30

Er is momenteel veel te doen over afval in onze gemeente Westerkwartier. De kosten zijn flink gestegen en daarbij ervaart een gedeelte van de inwoners het ook nog als een flinke achteruitgang in de dienstverlening. Er is een petitie gestart die door veel inwoners is ondertekend. Het afval houdt de gemoederen flink bezig.

Als inwoner van de oude gemeente Leek herken ik dat de dienstverlening in die oude gemeente heeft ingeleverd. Eén keer per week alle afval bij de weg zetten en de overige zes dagen hier niet meer over nadenken en minimaal net zo belangrijk: een net straatbeeld (Dit heeft enkel betrekking op de oude gemeente Leek, in de overige gemeenten was het ophalen van de diverse afvalstromen verdeeld over de week).

Als oud raadslid van diezelfde gemeente Leek heb ik mij er in de raad altijd hard voor gemaakt om de nieuwe afval aanbesteding te laten plaatsvinden voor 1 januari 2019. Ten eerste omdat we aan alle kanten al signalen kregen dat het significant duurder zou gaan worden. Daarnaast was ik toen al bang dat de verhoging van de afvalkosten en de gemeentelijke herindeling aan elkaar gekoppeld zouden worden. 

Dit laatste is gebeurd. En is onjuist. 

Maar beiden staan los van elkaar. Bij vier afzonderlijke gemeenten had u nu ook een veel hogere ‘vastrecht’ bijdrage moeten betalen. Of dat dan ook 30% was geweest? Waarschijnlijk wel. Alle vier de oude gemeenten (en bijna alle overige gemeenten in Nederland) hadden al de afspraak dat afval kostendekkend moet zijn. Als de kosten stijgen en de inkomsten dalen, dan is het de burger die moet betalen. Het stijgen van de kosten heeft vooral te maken met het door de landelijke overheid vastgestelde belastingplan 2019 voor fiscale vergroeningsmaatregelen, waarbij de afvalstoffenbelasting voor het storten en verbranden van afvalstoffen is verhoogd. Het tarief is verhoogd van € 13,21 in 2018 naar € 32,12 in 2019 en € 32,63 in 2020 per 1000Kg. Die forse extra kosten moesten dus voor 2020 versleuteld worden naar ons als inwoners. Daarbij is de keuze gemaakt om het vastrecht te verhogen en onderscheid te maken tussen de tarieven per kilogram afval in de groene en grijze container. 

Toch zijn er flinke verschillen per gemeente wat de burger betaalt voor afval. Dat klopt. Daar zit nu net de ruimte van een gemeente om keuzes te maken. De belangrijkste daarbij is: het kiezen voor voorscheiding of na-scheiding van het afval. 

In het Westerkwartier hebben we gekozen voor scheiding bij de bron, dus bij u thuis. Ook wel voor-scheiden genoemd. In 2017 was er een landelijke enquête over afval scheiden. De Westerkwartierse gemeenten scoorden met deze methode van afvalinzameling enorm goed. Een enorm hoge tevredenheid bij de burgers. 

Mede daarom, maar ook vanuit sociaal oogpunt (mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden ingezet door zowel HRM als Hummel), is deze manier van afval inzamelen voortgezet. Niet de goedkoopste keuze, wel een bewuste. 

Dat er nu veel onvrede is, valt goed te begrijpen. Als raadslid ben ik ook niet tevreden over de manier van communiceren en een kostenverhoging is nooit leuk. De combinatie van minder dienstverlening en hogere kosten is al vervelend en als dat dan ook nog erg laat en te beperkt is gecommuniceerd is dat balen. Gelukkig is nu een herstelpoging gedaan maar dat had niet nodig moeten zijn. Het had veel onrust en onduidelijkheid voorkomen. 

Het enige waartoe ik iedereen wil uitdagen is: wees bewust van uw afval. Hoe meer u bij de bron sorteert, hoe minder er in de grijze, erg dure, container gaat. Zo heb je toch nog de mogelijkheid de kosten te beperken. Mogelijk is de eindafrekening van 2020 dan lager dan die van 2019. Niet onmogelijk, wel een uitdaging!

Koos Siegers

« Terug