We zijn trots, we doen het samen!

begroting.jpgzaterdag 16 november 2019 19:43

De begroting 2020 is in de afgelopen week vastgesteld!! Toch wel een heel bijzonder moment. Niet omdat het nu zo’n spannende vergadering was, maar vooral omdat het onze eerste begroting in de nieuwe gemeente is, maar vooral ook omdat we best wel blij zijn met hoe het gaat.
Dat het niet heel spannend was, zegt niet dat we niet trots zijn. Want dat zijn we wel degelijk.
We zijn trots op het geheel, op de begroting die er ligt, de plannen die gemaakt zijn,  op de samenwerking in de raad en de samenwerking met het college.  En moet het dan nu allemaal een grote lofzang worden? Nou, misschien nu wel. We hebben snel de neiging om een kritische noot te kraken, te benoemen wat er nog niet goed gaat. En ja, dan is er genoeg te melden. Er zijn ook zeker onderwerpen waar we ons zorgen over maken, daarover is  tijdens de raadsvergadering ook uitgebreid gesproken.  Zo maken we ons ernstige zorgen over de tekorten in de jeugdzorg en zijn we ook heel benieuwd naar wat de nieuwe plannen zullen betekenen. Zoals de wethouder ook aangaf is het nu vooral van belang dat er geld vrijkomt, zodat we onze tekorten kunnen wegwerken.
We maken ons ook zorgen over het klimaat, en over de keuzes die gemaakt moeten worden vanuit de regering. We hebben dan ook een oproep gedaan om realistisch te zijn in de plannen die gemaakt worden en de uitvoering daarvan op gemeentelijk niveau.
We leven in een samenleving waar we ons zorgen mogen maken en waar we dat ook mogen zeggen, waar zelfs behoefte is aan kritische geluiden. Dat houdt ons scherp en maakt dat we onderwerpen aan de orde brengen waarover we in discussie willen gaan, met als doel gezamenlijk, dus met anderen, tot een mooi, transparant, eerlijk en realistisch beleid te komen. Een beleid waar we  aandacht hebben voor iedereen. 

Maar zoals ik in het begin van deze blog zei: we zijn trots!
Niet alleen op wat er in de vergadering gebeurde, toen we de begroting bespraken. Niet alleen omdat de wethouder heeft toegezegd toch 30.000 euro extra  in te zetten voor Humanitas, vanuit de Klijnsma-gelden. Ontzettend fijn dat Humanitas nu toch het project Get the Grip kan doorzetten, zodat jongeren geholpen kunnen worden in de strijd tegen schulden.
We zijn niet alleen zeer te spreken over de toezegging van het college om in preventie Nix18 nog meer in te gaan zetten, zodat er meer aandacht komt voor het tegengaan van alcoholgebruik onder jongeren. Er is namelijk zoveel meer! 

In ons verkiezingsprogramma breken wij een lans voor een samenleving waar het niet gaat om ‘ik’, maar waar het gaat om ‘wij’. Dat betekent het omzien naar elkaar, maar nog meer dan dat, het samen doen. Dat kan op veel gebieden. Ook daarom was de raadsvergadering van afgelopen week wel even een momentje. We zijn blij met wat we als gemeente hebben bereikt in de tien maanden die we bezig zijn! Dat kwam in deze vergadering duidelijk aan bod. En uiteraard is het dan ook mooi om te zien wat we als fractie hebben bereikt, we hebben een ‘mooie ploeg’, zoals Peter Holsappel, onze voorzitter, het vaak noemt. Waar we met en van elkaar leren. Waar we vooral mogen weten dat wat we ook doen, en wat er gezegd wordt, welke beslissing er ook genomen wordt, niks gebeurt zonder de zegen van God. Het samen doen we met elkaar, maar vooral met God. Dat mag best es genoemd worden! Daar mogen we best trots op zijn! 

Jacqueline Dijkstra-Helmholt

« Terug