De Kandidatenlijst is vastgesteld. Het woord is aan de kiezer!

Op dinsdag 19 juni jl. heeft de goed bezochte Algemene Ledenvergadering van de ChristenUnie Westerkwartier groen licht gegeven voor het Verkiezingsprogramma en voor de Kandidatenlijst.
In het Verkiezingsprogramma zijn op basis van de door de leden ingebrachte voorstellen nog een paar wijzigingen aangebracht, o.a. in de paragraaf over de landbouw en over de rondweg bij Leek.
De door het bestuur voorgestelde kandidatenlijst gaf aanleiding tot een levendige bespreking. De discussie ging vooral over de positionering van vrouwen op de lijst. Het voorstel dat op tafel lag om hier nog verandering in aan te brengen is door de leden niet overgenomen. Zo is de door het bestuur gepresenteerde kandidatenlijst zonder wijzigingen vastgesteld. Een compliment voor het werk van de selectiecommissie.  
In zijn eerste speech als lijsttrekker gaf Peter Holsappel aan veel zin te hebben om “samen met deze mooi ploeg kandidaten” aan de slag te gaan. Hij hield de vergadering voor dat ChristenUnie politiek betekent dat je breder denkt dan je eigen kaders vanuit liefde voor de medemens en zorg voor de leefomgeving. Die Bijbelse rijkdom vormt het hart van ons CU-Verkiezingsprogramma. 

Met de nu vastgestelde kandidatenlijst en het mooie verkiezingsprogramma is ChristenUnie Westerkwartier klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 november 2018. Een gevarieerde kandidatenlijst met bewezen kwaliteit en nieuw talent geeft uitzicht op een solide en betrouwbare fractie. Met daarbij Bert Nederveen als ervaren kandidaat wethouder kan voor ChristenUnie Westerkwartier de campagne beginnen.  

De ChristenUnie Westerkwartier heeft de kiezer veel te bieden: een totaalpakket van bewezen kwaliteit, een consistente gedragslijn, verbonden met de provinciale politiek en Den Haag. Mensen, die als het nodig is ook een keer over hun schaduw kunnen springen.

Campagne

Nog even en de campagne brandt los. In de ledenvergadering stonden alle vrouwen en mannen er voor op. ‘Wij zien u, kiezer’ zal het thema zijn, met vele variaties daarop. Kortweg YES WE CU.
Zo blijft ook voor 2019 – 2022, de
ChristenUnie Westerkwartier, een consistent betrouwbare partner. 

Van Breemen tot Middag-Humsterland, van Pieterzijl tot De Poffert staan tientallen ChristenUnie vrouwen en mannen klaar voor de inwoners. Met steun van een CU-afdeling die richting 600 leden koerst.