Commissies

De verkiezingen voor de raad van de gemeente Westerkwartier zullen plaatsvinden op woensdag 21 november 2018.

Op de ledenvergadering van 12 oktober 2017 zijn ingesteld:

  1. De selectiecommissie met als doel het bestuur te adviseren t.a.v. de kieslijst voor de verkiezingen van november 2018.
  2. De programmacommissie met als doel een verkiezingsprogramma te schrijven.

Er wordt naar gestreefd dat beide commissies begin juni hun taak hebben afgerond.