Bestuursleden

Voorzitter
Klaas van der Ploeg, Zuidhorn

Secretaris
Christiaan Heidema
Nieuwe Schoolweg 22, 9756 BB, Glimmen
050-8538418
secretaris@westerkwartier.christenunie.nl

Penningmeester
Ebe de Haan
Gaickingahof 24, 9801 EC Zuidhorn
0594-503948

Algemeen adjunct
Jan Sikkema, Grootegast

Campagne / PR
Piet Betlehem, Leek
Johan Sikkema, Aduard

BAN rekeningnummer, NL 09 RABO 0375 8390 03, ten name van ChristenUnie Westerkwartier

Giften blijven welkom en zijn volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting!