Peter

Terugblik op de Algemene Beschouwingen begroting 2021

We hadden bij de bespreking van de vorige begroting niet kunnen verzinnen dat we dit jaar vanachter een beeldscherm met elkaar zouden discussiëren. Ondertussen weten we helaas beter. Dat maakt ons klein en afhankelijk. En toch is het na zes en een half uur vergaderen gelukt de begroting unaniem vast te stellen op 11 november. Een mooi resultaat voor het college en alle ambtenaren die hieraan bijgedragen hebben. En ere wie ere toekomt: we zijn blij met onze CU-wethouder Financiën Bert Nederveen.

Hoewel alle raadsleden uiteindelijk voorgestemd hebben ging dit niet zonder stevige discussies. Om te beginnen had iedere fractie al een dag van tevoren de Algemene Beschouwingen op papier aangeleverd. In de fractie is daarvoor veel werk verzet. Je weet dat je maar beperkte spreektijd hebt en dan is het zaak je verhaal, vragen en gedachten goed en helder op papier te zetten. Je wilt het herkenbare ChristenUnie geluid laten horen en tegelijk gaat de politiek over heel veel verschillende onderwerpen.

We hebben als ChristenUnie aangegeven dat we tevreden zijn over de begroting. We zien ook zeker wel de zorgelijke aspecten maar we vinden het een mooi evenwicht tussen uitgaven beperken en toch ruimte houden voor nieuwe plannen. Vooral de gunstige financiële perspectieven voor de komende jaren maakte het mogelijk om nu niet onnodig scherp te bezuinigen en daarmee voorzieningen aan te tasten. 

Als een van de partijen dus met een voorstel komt moet tegelijk aangegeven worden waar het geld dan vandaan moet komen en dan heb je nog een meerderheid nodig in de raad om de motie aangenomen te krijgen. In onze coalitie hanteren we de regel: geen plan zonder geld en geen geld zonder plan. Uiteindelijk is het een verdeling van altijd schaarse middelen met veel verschillende belangen. En op zo’n punt ontstaat dan de discussie. GroenLinks die vindt dat er meer geld naar duurzaamheid moet gaan en Sterk Westerkwartier die de OZB (Onroerende Zaak Belasting) lager wil hebben en wil snijden in het aantal ambtenaren. En zo zijn er nog heel wat andere onderwerpen te noemen.

Als ChristenUnie hebben we complimenten uitgedeeld en heel wat vragen gesteld. Dit is te lezen in onze bijdrage voor de Algemene Beschouwingen. We hebben op veel onderwerpen toezeggingen binnengehaald. Een paar onderwerpen wil ik er uitlichten:

We hebben via een motie aandacht gevraagd voor de schade die door (vecht-) scheidingen optreedt bij kinderen. Het blijkt dat bij een groot deel van de dossiers bij Jeugdzorg de oorzaak verbonden is aan scheidingen. Wij hebben het college opgeroepen te onderzoeken wat er gedaan kan worden om het aantal scheidingen omlaag te krijgen, te helpen bij het voorkomen van vechtscheidingen en ook na te denken over preventieve mogelijkheden. De wethouder heeft zoveel toezeggingen gedaan dat het indienen van de motie niet meer nodig was.

Een tweede motie gaat over burgerbetrokkenheid. Er zijn in Nederland al heel wat prachtige voorbeelden van inwoners die met mooie en kansrijke initiatieven naar de gemeente gaan en aangeven het beter te kunnen dan de gemeente het kan. Als ChristenUnie zien wij hiervoor kansen. Het heet officieel Right to Challence of in goed Nederlands: Recht tot uitdagen. Deze motie is door de hele raad aangenomen.

We hebben ook een aantal moties ingediend samen met andere partijen, o.a. over de kleine gasvelden en over het Programma Homestart. Daarover is in de Algemene Beschouwingen meer te lezen. Het was een lange vergadering maar het ging dan ook wel ergens over.

Peter Holsappel

peter