Peter

Na Pasen 

De Algemene Leden Vergadering is vervallen en daarom willen we via deze nieuwsbrief vertellen waar we politiek mee bezig zijn. 

Nu ons leven zo op de kop staat door het Coronavirus en alle gevolgen daarvan gaat het belang van de gemeentepolitiek naar de achtergrond. De impact op gezondheid, familie en bewegingsvrijheid en economie zijn niet te overzien. Een moeilijke tijd. En toch, de politiek gaat door. Niet omdat we zo graag willen maar omdat het stil leggen van de politieke besluitvorming effect zal hebben over het al dan niet door gaan van bijvoorbeeld bouwprojecten, uitkeringen en betaalbaarheid van de zorgverlening.
Vooral die zaken moeten doorgang vinden om er voor te zorgen dat de haperende economie niet nog meer schade oploopt. We vergaderen digitaal en proberen zo toch de belangrijkste zaken af te handelen. 

Uit de fractie

Mark de Haan heeft zich als gevolg van ziekte tijdelijk teruggetrokken uit de politiek. Hij moet zich eerst richten op zijn gezondheid. We hopen en bidden dat de behandeling het gewenste resultaat oplevert. Gerrit Cornelisse heeft voor een periode van 4 maanden zijn zetel in de gemeenteraad overgenomen. Sterkte Gerrit en welkom in de fractie. 

De fractie van de ChristenUnie wenst ieder gezondheid toe en bovenal Gods Zegen. We leven in de wetenschap dat onze Goede God zorgt voor deze wereld al betekent dit niet dat er geen vragen meer overblijven.  Ook in de tijd waar we nu in leven mogen we weten dat er na Pasen ruimte is voor een nieuw begin. Laten we daar kracht uit halen. 

Peter Holsappel, fractievoorzitter