Peter

Een terugblik over het politieke jaar.

Na de mooie verkiezingsuitslag van november 2018 begon het eigenlijke werk. Al snel werd duidelijk dat, in de ogen van de informateur, voor een sterke coalitie in ieder geval een combinatie van VZ Westerkwartier en de ChristenUnie nodig zou zijn. Zo is uiteindelijk de coalitie gevormd, aangevuld met PvdA en het CDA. Samen hebben we een coalitieakkoord opgesteld voor deze periode. Veel belangrijke onderwerpen voor de ChristenUnie zien we daarin terug. Het college is daarmee aan de slag gegaan en heeft de speerpunten verwerkt in een collegeprogramma en daar een begroting bij gemaakt. In het proces van plannen tot uitwerking in een begroting hebben we als raad gekozen voor inspraakavond met belanghebbende organisaties uit onze gemeente. Daar kijken we met plezier op terug want er is goed gebruik van gemaakt. Ook in het Westerkwartier geven we meer geld uit aan jeugdzorg en allerlei vormen van zorg en ondersteuning (WMO) dan we van het rijk ontvangen. We zijn blij en dankbaar dat we ondanks die financiële tekorten toch ruimte hebben gevonden voor veel van onze ambities.

Naast de begroting hebben we over veel verschillende onderwerpen gesproken. Van woningbouw tot armoede bestrijding, van duurzaamheid tot zondagsrust. Wat dat laatste betreft zijn we ook wel benieuwd naar jullie gedachten. Er is nogal veel over te doen de laatste tijd. Laat eens horen hoe je er tegen aan kijkt.

Voor de komende jaren hebben we een paar grote onderwerpen op de agenda. De grootste is misschien wel de energietransitie en alles wat daarmee te maken heeft. Duurzaamheid is voor de ChristenUnie een belangrijk onderwerp. Rentmeesterschap is immers een van onze uitgangspunten. Op dit gebied moet erg veel gebeuren en dat gaat onvoorstelbaar veel geld kosten. Tegelijk is het wel nodig dat iedereen dit mee kan maken. Haalbaarheid en betaalbaarheid moeten in deze plannen worden meegenomen. Los van de zorg voor deze wereld die we als ChristenUnie delen, sluipt er ook wel iets in van maakbaarheid. We hebben een grote verantwoordelijkheid maar het is niet de inspanning van de mens die de aarde redden zal. Dat is ook wel weer een bevrijdende gedachte. Ten diepste is het onze Schepper die de wereld bewaart en onderhoudt. In die rust mogen wij ons werk doen met vallen en opstaan.

We zijn nu bijna een jaar onderweg en dat is zonder grote problemen verlopen. Het Westerkwartier wordt steeds meer één gemeente. Dat is wat we met de herindeling wilden bereiken. Een gemeente waar het goed en veilig wonen is. Een gemeente met een goede dienstverlening naar alle inwoners, een gemeente die vangnet is voor wie het nodig heeft. Maar ook een gemeente met slagkracht en een gemeente die een stevige gesprekspartner is voor provincie en rijk. We zijn er nog lang niet maar de reis is wel begonnen.

Help ons de goede keuzes te maken, laat je mening horen. Dat kan op mijn mailadres: peter.holsappel@raad.westerkwartier.nl of op het mailadres van de fractie fractie@westerkwartier.christenunie.nl

Allereerst: Gezegende Kerstdagen toegewenst en een gelukkig 2020

Peter Holsappel