voorz.

2014 Zuidhorn --> 2019 Westerkwartier 

Zo ‘rol je er in’, in 2014 voorzitter Kiesvereniging Zuidhorn,
Zo ‘rol je er uit’ in 2019 voorzitter Afdeling Westerkwartier 

In september 2014 zijn we begonnen. Als besturen van vier kiesverenigingen. We zagen een gemeentelijke herindeling opdoemen. De plaatselijke sufferdjes stonden er vol mee. We keken er naar als vier kiesverenigingen van de ChristenUnie te Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. 

Nu zijn we vijf jaar verder. Het eerste jaar ‘gemeente Westerkwartier’ is bijna voorbij. Met tien vrouw/man heeft de ChristenUnie Westerkwartier zich duchtig geweerd. Van fractie-assistent tot raadslid tot wethouder, een ieder heeft haar of zijn inspanning geleverd. In het volle licht of in stilte. 

De vier kiesverenigingen zijn ‘omgebouwd’ naar één afdeling. Een afdeling die loopt als een klokje, mogen we wel zeggen. Waar we ingenomen zijn met het werk dat steunfractie, fractie en wethouder op het tapijt brengen. Een ruim bemeten zegen, die we in 2014 nog niet direct zagen aankomen. 

In het volgende jaar gaat een vrijwel compleet vernieuwd afdelingsbestuur aan de slag. Nieuw, maar met ervaring. Bij leven en welzijn gaat in 2021 het werk voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 van start. We zien dat met vertrouwen tegemoet. 

In april van dit jaar verkoos u, via de Algemene Ledenvergadering, op onze voordracht een vrijwel nieuw bestuur. Nieuw, maar niet zonder ervaring. Zo kwam Gea Boersema terug als secretaris, met vele jaren ervaring in Zuidhorn. Als penningmeester is nu Gerrit Janssen actief, al in zijn studententijd een kapitaalbeheerder van formaat.

En per 1 januari 2020 zal er ook een nieuwe voorzitter zijn. Nu hebben we in onze afdeling geen voorzittershamer die als symbool fungeert en overgedragen zou kunnen worden. Hebben we ook niet nodig. Bestuurswerk vindt plaats in de coulissen en als het allemaal een beetje loopt, dan merk je er niets van.

Maar nu, na een voorzitter met nul politieke ervaring, zal de nieuw verkozen voorzitter Febo Emmelkamp uit Tolbert de spreekwoordelijke hamer hanteren. Febo kan bogen op een gedegen bestuurlijke ervaring en heeft ook geruime tijd als gemeenteraadslid gefungeerd. Klein stukje toelichting dus, voor het geval u die ALV gemist hebt. 

Met de wens van Gods zegen hopen we op een goede voortgang van het werk dat door het afdelingsbestuur wordt verricht, en dat hopelijk bijdraagt aan het goede beeld dat de ChristenUnie Westerkwartier neerzet. 

Met een hartelijke groet,

Klaas van der Ploeg