voorz.

Van het bestuur

Begin maart werd ons in één klap duidelijk dat door de COVID-19 crisis de geplande Algemene Leden Vergadering (ALV) in april geen doorgang zou kunnen vinden. Een nieuwe datum zoeken werd eerst vooruit geschoven, omdat op dat moment nog onduidelijk was wat de situatie zou worden. “Dit zou nog wel eens weken kunnen aanhouden”, was toen al de verwachting.

De gebeurtenissen in de afgelopen weken en de nu nog geldende maatregelen - in ieder geval tot en met 19 mei 2020 - bevestigen de juistheid van deze inschatting. Het is op dit moment nog maar de vraag of en zo ja op welke wijze er ‘versoepeling’ van de maatregelen gaat optreden. En dan nog, een 1,5-meter-afstand-ALV en vooral het gebruikelijk napraatje is (bijna) niet te realiseren.

Daarom heeft het bestuur dinsdag 21 april jl. besloten om de ALV 2020 (over het jaar 2019) schriftelijk te laten verlopen. Dit is ongebruikelijk, maar vindt in den lande op dit moment meer plaats. Hiertoe worden nu de voorbereidingen getroffen. U zult rond eind mei de betreffende bescheiden ontvangen. Wij vertrouwen op uw medewerking in deze, zodat wij tijdig conform de statuten ( vóór 1 juli) aan onze verplichtingen voldoen.

Het is niet anders, maar veel gaat er op dit moment anders dan eerder. Wat we ook betreuren is dat we het afscheid van vetrokken bestuursleden ook moeten uitstellen. Het bestuur heeft in overweging om in het najaar een tussentijdse ALV te houden, waarin we kunnen bijpraten en alsnog afscheid kunnen nemen. Er is in 2019 en in de eerste maanden van 2020 weer het nodige gebeurd. De website, social media en de nieuwsbrieven houden u op de hoogte, maar het is ook fijn om elkaar in de ogen te kunnen kijken.

We wensen u veel sterkte en Gods zegen in deze bijzondere situatie, ieder op zijn of haar eigen plek en omstandigheden en hopen u D.V. in het najaar wel te ontmoeten. 

Namens het bestuur,

Febo Emmelkamp, voorzitter