Koos

Wederom een verandering met uw afval.

Of u er iets van gaat merken? Met een beetje geluk wel! Zie het als een fonds vanuit Monopoly: ‘de kosten voor de afvalverwerking zijn lager uitgevallen, u ontvangt € 20,-‘.

Wat is er precies aan de hand? De gemeente Westerkwartier werkt samen met de gemeenten Groningen en Het Hogeland (oude gemeente Bedum) samen in de ARCG (afval regio centraal Groningen). Gezamenlijk verkopen ze hun afval aan een afnemer. Dit kan door middel van een aanbesteding, of door middel van een quasi-inbesteding. Na een uitgebreide marktverkenning is door het college voorgesteld om voor de optie quasi-inbesteding te gaan. Vanaf 1 januari 2022 zal ons afval verwerkt / verbrand worden door Omrin. De Omrin heeft alle Friese gemeenten als aandeelhouder. Om ook gebruik te maken van de Omrin diensten dien je mede aandeelhouder te worden. Dit is in de volksmond: inbesteden. Als alles gaat zoals we verwachten dat het gaat zijn wij als gemeente, en u dus ook, straks voor 2% eigenaar van Omrin.

Het afval wat u in de container gooit, restafval in de grijze en de groene container voor GFT, wordt vanaf 2022 verwerkt door Omrin. Voor wat betreft de inzameling verandert er niets, beide afvalstromen worden ook dan nog steeds opgehaald door Renewi.

De Omrin hanteert lagere tarieven dan wij tot op heden gewend waren. Een mooie meevaller. Omdat de kosten de laatste jaren significant stegen en het college en de raad niet alle kosten wilde doorberekenen aan u als inwoners is er geput uit het egalisatiefonds afval. Deze behoort voor 100% gevuld te zijn, momenteel is dat 92%. Door de lagere kosten bij Omrin zal het egalisatiefonds weer gevuld worden, doordat de gemeente hetzelfde tarief blijft berekenen.

Zodra het fonds weer gevuld is, treedt een volgende regel in werking: ‘afval is kostendekkend’. Aan de inwoners wordt dus alleen in rekening gebracht wat ook daadwerkelijk de kosten zijn. Door langjarig met Omrin in zee te gaan, aandelen aankoop doe je voor lange tijd, verwachten wij dat uw en mijn kosten voor afval op termijn gaan afnemen.

Wilt u nu al minder kosten maken? Probeer dan zoveel mogelijk afval te scheiden bij de bron en blijf zeer kritisch over uw gebruik van de grijze en groene container. In ons verkiezingsprogramma stond dat we er naar streven dat eind 2021 per persoon in de gemeente nog maximaal 100 kg per persoon aan restafval in de grijze container verdwijnt. U kunt de uitdaging thuis makkelijk aangaan. Controleer begin 2021 wat uw afval hoeveelheid was in 2020 en streef ernaar om in 2021 minder afval te produceren, een leuke en speelse uitdaging en ook nog eens heel goed voor het milieu.

Koos Siegers

bij koos