Koos

(Digitaal) vergaderen

Nadat in maart door de landelijke overheid maatregelen werden getroffen vanwege het coronavirus, werden voor het werk in de raad de gevolgen ook gevoeld. In eerste instantie werd alles afgelast en kregen we een soort van vakantie.

Vrij snel daarna bleek dat de maatregelen langer van kracht zouden blijven. Tevens willen we als raad belangrijke besluiten blijven nemen, zoals bijvoorbeeld het vaststellen van bestemmingsplannen voor het MFC in Zevenhuizen en woningbouw te Grijpskerk.

Anno 2020 zijn er gelukkig vele manieren om digitaal te vergaderen. Nadat een spoedwet in Den Haag was goedgekeurd konden de raadsoverleggen en raadsvergadering weer ‘gewoon’ doorgang vinden. Ook als fractie komen wij periodiek samen in een online omgeving, iedereen vanuit huis om zo de lopende zaken door te nemen. Na afloop van de raad op 22 april hebben we zelfs online de nazit van onze vergadering beleefd.

Bij raadsoverleggen is één van de gemeenteraadsleden voorzitter van het overleg. Aan mij was de taak toebedeeld om dit op respectievelijk 8 en 15 april uit te voeren. Een bijzondere gewaarwording. In een nagenoeg verlaten raadszaal (naast de voorzitter zijn de griffier en enkele technici aanwezig) moet op een zo normaal mogelijke manier vergaderd worden. Vooraf was hier ruimschoots op geoefend. Het gaat dus allemaal goedkomen ;-). In de praktijk bleek dit allemaal net iets spannender te zijn. Hoe ga je goed om met interrupties? Zijn de conclusies die je vaststelt overeenkomstig ieders beeld bij de situatie. Et cetera.

Na twee overleggen voorgezeten te hebben mag geconcludeerd worden dat de grootste pluim gaat naar de mensen van de techniek. Er komt ontzettend veel bij kijken om op het juiste moment iemand spreekrecht te geven. Een andere conclusie is dat dit in een aantal opzichten lekker efficiënt vergaderen is. Waar soms oeverloos doorgepraat wordt over een punt en een komma is het nu snel afgehamerd.

Voor nu geldt ook voor ons: ‘hou vol en blief thuus’. Uiteindelijk zijn we allemaal toch gezelschapsdieren. Deze manier van vergaderen is goed voor de situatie waarin we nu verkeren, maar er gaat toch niets boven een vergadering waarin je elkaar gewoon ontmoet en in de ogen kijkt.

Koos Siegers