Koos

MFC Zevenhuizen

Sinds jaar en dag bestaat er in Zevenhuizen de wens om een multifunctionele accommodatie te realiseren. Een plek waar het rijke verenigingsleven van Zevenhuizen gezamenlijk onderdak heeft. Vaak waren er plannen, maar kwam het door verschillende redenen niet van de grond.

In de laatste anderhalf jaar van het bestaan van de gemeente Leek kwam de wens van Zevenhuizen weer flink naar boven borrelen. Na een toezegging van het college van Leek is in sneltreinvaart een projectgroep opgetuigd en zijn ze voortvarend aan de slag gegaan. Daarna volgde een route met flinke kuilen en andere obstakels op het pad. Resultaat was dat de raad van de gemeente Leek geen voorstel kreeg om geld te investeren in een nieuw MFC te Zevenhuizen.

Tijdens de verkiezingen kwam dit onderwerp veelvuldig terug tijdens de debatten. Veel partijen deden hele en halve toezeggingen richting Zevenhuizen en het MFC zou er komen. Als ChristenUnie waren wij de gehele tijd een stuk terughoudender. Over nut en noodzaak waren we het wel eens, voor een dergelijk plan heb je echter ook een stevig financieel fundament nodig.

De nieuwe gemeente Westerkwartier en de projectgroep gingen direct om de tafel. Hebben heldere piketpaaltjes geslagen en de koers was er vanaf de eerste dag op gericht om realisatie mogelijk te maken. Bij de behandeling van de perspectievennota in juli 2019 bleek dat er geld was gereserveerd voor realisatie van het MFC in 2020. In het najaar heeft de raad van het Westerkwartier definitief ingestemd met het voorstel om te komen tot een MFC in Zevenhuizen.

In 2020 zal de eerste schep de grond in gaan en daarmee willen wij Zevenhuizen van harte feliciteren.

Koos Siegers