Jacqueline

Aan het einde van het jaar gericht op een drugsvrije toekomst! 

Tijdens de fractievergadering bespraken we wie over welk onderwerp zou schrijven voor de laatste nieuwsbrief van het jaar. Het idee was om terug te kijken naar wat het eerste jaar gemeente Westerkwartier ons heeft gebracht en hoe we het ervaren hebben.

Nu hoort dat ook bij het einde van het jaar, dan maak je de balans op. Je kijkt terug en reflecteert. Maar nu wil ik hier graag die gewoonte doorbreken. Ik wil namelijk vooral vooruit kijken. Dat past trouwens ook wel erg bij waar we ons mee bezig hebben gehouden in het afgelopen jaar.

Zo hebben we eind november een initiatiefvoorstel ingediend om de verkoop van lachgas op evenementen te verbieden. Dat hebben we natuurlijk niet voor niets gedaan. Het verleden, de inzichten over de risico’s die het gebruik van lachgas met zich meebrengen, en de wens om in te zetten op een gezond Westerkwartier maakten dat we tot dit initiatiefvoorstel kwamen. De discussie in de raad was er. We kregen de vraag hoe groot het probleem voor wat betreft het gebruik van lachgas nu echt is voor onze gemeente. Het mooie aan die vraag was dat hij door de indiener, de VVD, ook zelf beantwoord werd. Het probleem is ook in het Westerkwartier erg groot, zo had de VVD van de politie vernomen. Ook kwamen er vragen over de formulering. Moest het verbod nu wel of niet opgenomen worden in de APV, en handhaving, hoe realistisch was dat? Maar duidelijk werd dat voor iedere partij dit een belangrijk onderwerp was. Het punt over de inzet van preventie was dan ook voor een ieder van belang. De discussie ging er dus niet over of er wat aan het lachgasprobleem gedaan moet worden, maar vooral over de manier waarop.  

Toen kwam het college, uit mondde van de Burgemeester, met een aantal toezeggingen waarin duidelijk werd dat ook voor het college dit onderwerp belangrijk was. Het initiatiefvoorstel kon ingetrokken worden, ons doel was bereikt en meer nog dan dat, ook zou het college de ontwikkelingen in het land op de voet volgen en beoordelen op eventuele haalbaarheid in het Westerkwartier.  

Nu denkt u wellicht dat ik toch echt aan het terugkijken ben, ik praat tot nu toe vooral in de verleden tijd. Maar wat misschien wel het belangrijkste is van dit punt over lachgas, is dat het over de toekomst gaat. Over de toekomst van onze jongeren. Want het gebruik van lachgas lijkt misschien onschuldig, maar de realiteit is, dat als genotsmiddelen tot een dagelijkse werkelijkheid behoren, de stap naar andere genotsmiddelen kleiner wordt. Dat willen we voor zijn. Daarom is het op de agenda plaatsen van de lachgasproblematiek in het afgelopen jaar, en meer nog: het inzetten op preventie, vooral gericht op de (drugsvrije) toekomst. 

Jacqueline Dijkstra