Jacqueline

Kwetsbaar, maar toch in beeld

Laten we met elkaar om elkaar denken, samen.

Toen de regering bekend maakte dat we zoveel mogelijk moesten thuisblijven, toen de basisscholen dicht gingen, begonnen de zorgen. Nu ja, eigenlijk werden de zorgen over kwetsbare kinderen groter, want zorgen om kinderen in een onveilige thuissituatie zijn er sowieso. Maar met de maatregelen die genomen werden, werd de kans op een onveilige thuissituatie groter. Niet alleen voor die kinderen waar al zorgen over bestaan. Juist door 24/7 bij elkaar op de lip te zitten, soms in kleine ruimtes, soms met grote gezinnen, kunnen irritaties, frustraties en ruzies alleen maar toenemen. Met alle gevolgen van dien. Ook om die reden hebben we al in een vroeg stadium bij het college aan de bel getrokken en gevraagd of er voor deze groep extra aandacht kon komen.

De zorgen die we als fractie hebben, worden uiteraard gedeeld door de andere fracties, maar ook zeker door het college. De wethouder antwoordde dan ook dat er absoluut ingezet wordt op het in beeld brengen van de problemen, maar vooral op praktische hulp daar waar het nodig is. Uiteraard zijn er ook vanuit de regering maatregelen aangekondigd die we als gemeenten moeten faciliteren. Dat hebben we dan ook de afgelopen weken zien gebeuren, gelukkig. In het raadsoverleg van vorige week, gaf wethouder Pastoor gepassioneerd aan welke acties er nu gedaan worden om de kwetsbare kinderen/ jongeren in beeld te krijgen en te helpen. Natuurlijk zijn het vooral de scholen die hier een belangrijke rol in spelen, bijvoorbeeld door opvang te bieden aan kinderen in kwetsbare posities. Scholen werken daarvoor samen met de gemeente en daarnaast zijn er ook andere acties opgezet. Een paar van de acties wil ik graag met u delen.

- Als scholen geen contact krijgen met de kinderen, dan gaan leerplichtambtenaren op huisbezoek. Zo komen kinderen weer in beeld, en wordt gekeken naar wat er nodig is voor deze kinderen om toch mee te kunnen doen.

- Kinderen die niet in het bezit zijn van een laptop of computer kunnen in de meeste gevallen op hun school terecht. Maar als dat niet lukt, dan is de gemeente er om mee te denken voor een oplossing.

- Welzijnsorganisatie De Schans heeft de telefonische dienstverlening verruimd naar een bereikbaarheid van 9 – 17 uur, op alle werkdagen. Ook worden inwoners opgeroepen aan de bel te trekken, als zij zich zorgen maken.

Moeten we dan nu denken dat het best wel goed gaat? Ja, en nee. Ja, er wordt veel gedaan, professionals zetten zich in om die dingen te doen, die moeten gebeuren, zodat kinderen in beeld zijn en blijven. Ook in de samenleving gebeuren er mooie dingen, er wordt veel om elkaar gedacht. In dorpen worden initiatieven opgezet om elkaar te helpen. En we mogen van geluk spreken dat hier in het Noorden Covid-19 nog niet zo om zich heen heeft gegrepen als in andere delen van het land. Daarnaast hebben we hier ruimte om toch naar buiten te kunnen gaan, en dan met gemak de 1,5 meter te kunnen hanteren. Dus het dagelijkse ommetje, het spelen met de buurkinderen, kan hier blijven bestaan.

Maar daarnaast blijven er zorgen. We moeten ook niet naïef zijn. Dat het best wel goed gaat in het Westerkwartier, betekent niet dat er geen kwetsbare situaties meer zijn. Dus ja, we zijn dankbaar dat het college onze zorgen serieus neemt, dat er veel gedaan wordt om de kwetsbare kinderen in onze gemeente te helpen. Maar het vraagt zeker nog veel van onze ambtenaren, van onze hulpverleners, maar ook van onze inwoners.
Dus is er ook de oproep naar u: laten we met elkaar onze kwetsbare jongeren in beeld houden, en met elkaar om elkaar denken, samen.

Jacqueline Dijkstra