Jacqueline

Ieder kind heeft recht op een liefdevolle opvoeding

In de afgelopen tijd is er vanuit onze fractie op verschillende fronten aandacht geweest voor onze jongste inwoners. In ons eigen programma hebben we beloofd ons in te zetten voor een goede toekomst voor onze kinderen. Graag vertellen we u over HomeStart en over onze aandacht voor vechtscheidingen.

HomeStart

Komend jaar wordt er gestart met het programma HomeStart, in het kader van het preventiebeleid. Een programma dat bewezen effectief is in hulp aan ouders bij het opvoeden van kinderen. Door ouders voor ouders. Een mooi en zinvol programma dat bijzonder goed past bij de uitgangspunten van de ChristenUnie. Juist onze partij zet zich in voor gezinnen, voor het samen zorgdragen voor een goede toekomst voor onze kinderen, voor gelijke kansen. Tijdens de raadsvergadering waarin de begroting 2021 werd vastgesteld hebben we met verschillende partijen een motie ingediend om dit programma gefinancierd te krijgen en het voorstel is unaniem aangenomen. We zijn blij met dit resultaat!

Vechtscheidingen

Tijdens de raadsvergadering op 11 november hebben we ook aandacht gevraagd voor de gevolgen van vechtscheidingen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de consequenties voor kinderen die te maken hebben met ruziënde ouders die uit elkaar gaan, groot zijn. Een groot deel van jongeren die met jeugdhulp in aanraking komt, is de dupe van een vechtscheiding. Ook in onze gemeente, zo werd aangegeven tijdens een informatieavond over jeugd.  De wethouder zei tijdens de raadsvergadering dat er al veel gedaan wordt in de gemeente om gezinnen die in een (v)echtscheiding zitten te helpen. Verschillende trainingen worden geboden aan kinderen waarvan de ouders uit elkaar zijn, en een ook al in een eerder stadium worden gezinnen geholpen als er problemen zijn in de relatie van de ouders. De wethouder heeft tijdens de vergadering toegezegd nog verder na te denken over mogelijkheden om echtparen bewust te maken van de gevolgen van echtscheiden op kinderen. Het is een onderwerp dat onze aandacht heeft en waar wij ook de komende tijd aandacht voor blijven vragen. Want wat ons betreft groeien kinderen op in een gezin waar liefde en geborgenheid heerst.

Jacqueline Dijkstra

Jaqueline vierkant.jpg