Gerrit

De nieuwe APV en een inleveractie voor messen en steekwapens!

Bij de behandeling van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) afgelopen maand heeft de ChristenUnie Westerkwartier een motie ingediend om een inzamelingsactie te houden voor het straffeloos inleveren van messen of andere steekwapens. De motie met als titel ‘Westerkwartier ontwapent’ werd unaniem aangenomen.

Het is vooral bij jongeren tegenwoordig steeds normaler om een mes of een ander steekwapen op zak te hebben. Het geweld op straat wordt steeds explosiever. Ook buiten de grote steden zien we dat het gebruik van messen op straat toeneemt. Dat werd begin dit jaar bijvoorbeeld pijnlijk duidelijk toen een 16-jarige jongen in onze buurgemeente Smallingerland bij een steekpartij om het leven kwam. 

Omdat wij dit een zorgelijke ontwikkeling vinden hebben we deze motie ingediend. Met de inleveractie willen we vooral een duidelijk signaal afgeven, dat het niet normaal is om een mes of steekwapen op zak te hebben. De vaststelling van de APV was een mooi moment om hier aandacht voor te vragen. Hierin wordt namelijk een artikel opgenomen waarbij de burgemeester gebieden kan aanwijzen waar het dragen van messen verboden is: van aardappelschilmesje tot kapmes.

Naast een verbod voor messen bevat de nieuwe APV nog andere wijzigingen. Voor het kappen van een boom van 30 centimeter diameter of meer heb je straks een kapvergunning nodig. Verder komt er een verbod op gebruik van lachgas, een verbod op het oplaten van met helium gevulde ballonnen en een verplichting voor hondenbezitters om bij het uitlaten van de hond binnen de bebouwde kom een hulpmiddel bij zich te hebben om hondenpoep op te ruimen. Dit is een kleine greep uit de wijzigingen die straks worden doorgevoerd. 

De nieuwe APV gaat in op 1 januari 2021. In aanloop naar de ingangsdatum start de gemeente Westerkwartier half november een communicatiecampagne om inwoners op de hoogte te stellen van de wijzigingen die straks voor de hele gemeente gelden. Wil je meer weten? Houd dan de website, social media en kranten de komende tijd goed in de gaten.

Gerrit Cornelisse

Cornelisse, Gerrit.jpg