Gerrit

Wat een mooi moment.

Woensdagavond 26 februari. Beëdigd en geïnstalleerd als raadslid. Als tijdelijke vervanger van collega Mark de Haan. Hoe verdrietig de reden ook is, omdat hij wegens ziekte tijdelijk moet afhaken. Toch trots en dankbaar om namens de ChristenUnie volksvertegenwoordiger te mogen zijn in de raad van de gemeente Westerkwartier. En het was een mooie avond. Heel speciaal om in een volle raadszaal de woorden: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig” uit te spreken. De hulp van God die we ook bij het raadswerk hard nodig hebben.

gerrit.jpg

Wat mijn eerste raadsvergadering extra speciaal maakte is dat ik ook direct het woord mocht voeren. Ze noemen dat je maidenspeech. Ik mocht het woord voeren over het instellen van een sociaal ombudsfunctionaris. Deze functionaris moet inwoners helpen die vast zijn gelopen en niet de juiste hulp of ondersteuning kunnen vinden. Ik heb namens de ChristenUnie uiteengezet waarom wij voorstander zijn van het instellen van zo'n functionaris. Dat was mooi om te doen. Ik had al een aantal keren als fractieassistent in een raadscommissie het woord gevoerd maar dit is toch anders. Je maakt nu echt deel uit van de raad!

En dan ben je raadslid. Vol goede moed ga je aan de slag. Want je wilt wat toevoegen en je taken goed uitvoeren. Nou heb ik het voordeel dat ik al een aantal jaren gemeentelijke werkervaring heb. En ook nog binnen het sociaal domein. Een gebied dat volop in ontwikkeling is. Ik heb het gevoel dat ik vooral op dit gebied mijn steentje bij kan dragen. Daarnaast biedt het raadswerk mij de kans op ontwikkelen want er is veel kennis en ervaring binnen onze fractie.

Mijn eerste twee weken begonnen met een drietal informatiebijeenkomsten, een raadscommissievergadering en natuurlijk onze fractievergadering. Ik kwam er direct al lekker in. Maar toen kwam de coronapandemie. Dit zette alles flink op zijn kop. Het raadswerk kwam voor mij op een lager pitje te staan. Alle informatieavonden, bijeenkomsten en vergaderingen werden afgelast. Inmiddels wordt een en ander weer digitaal hervat. Dat gaat best goed maar het is toch anders. Hopelijk kunnen we binnen afzienbare tijd weer in gezondheid met elkaar in de raadszaal zitten. Vooralsnog zal dat nog wel even duren en probeer ik op deze manier mijn rol zo goed mogelijk in te vullen.
Al met al dus wel een hele bijzondere start van mijn tijdelijke raadsperiode.

Gerrit Cornelisse