Bestuursleden

Bestuursleden ChristenUnie Westerkwartier

Voorzitter
Febo Emmelkamp
06-55191308 

Secretaris
Ina Haveman
06-11224389
secretaris@westerkwartier.christenunie.nl

Penningmeester
Eelke Drijfhout
06-53828412 

postadres bestuur:
Secretaris ChristenUnie Westerkwartier
Willem Lodewijkstraat 14
9842 PR Niezijl 

Bankrekening ChristenUnie Westerkwartier:
IBAN rekeningnummer, NL 09 RABO 0375 8390 03, 
ten name van ChristenUnie Westerkwartier

Het bestuur zoekt versterking!
Het bestuur bestaat op dit moment uit 3 leden. I.v.m. de continuïteit zijn 1 á 2 extra bestuursleden van harte welkom. Belangstelling en lid van de ChristenUnie?
Reageer gerust via het secretariaat. Wanneer u eerst meer informatie wilt kunt u contact opnemen met de voorzitter.