Bestuursleden

Voorzitter
Febo Emmelkamp
06-55191308

Secretaris
Elly van der Krieke
Hoendiep Oostzijde 15-D
9801 LZ  Zuidhorn
06 15458987
secretaris@westerkwartier.christenunie.nl

Penningmeester
Eelke Drijfhout
06-53828412

Algemeen adjunct
Marianne Faber
06-48020780

BAN rekeningnummer, NL 09 RABO 0375 8390 03, ten name van ChristenUnie Westerkwartier

Giften blijven welkom en zijn volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting!

Het bestuur zoekt versterking!
Het bestuur bestaat op dit moment uit 4 leden. I.v.m. de continuïteit zijn 1 á 2 extra leden van harte welkom. Belangstelling en lid van de ChristenUnie?

Reageer gerust via het secretariaat, ook wanneer u eerst meer informatie wenst.
secretaris@westerkwartier.christenunie.nl