Bestuursleden

Voorzitter
Febo Emmelkamp
06-55191308
voorzitter@westerkwartier.christenunie.nl

Secretaris
Gea Boersema
Kogge 8, 9801 RL Zuidhorn
0594-528208
secretaris@westerkwartier.christenunie.nl

Penningmeester
Gerrit Janssen
Mensumaweg 6c, 9356 BB  Tolbert
06-13081389

Algemeen adjunct
vacant

Campagne / PR
Marjan Faber, Nuis

BAN rekeningnummer, NL 09 RABO 0375 8390 03, ten name van ChristenUnie Westerkwartier

Giften blijven welkom en zijn volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting!