Privacy / AVG

Algemeen

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywet van kracht, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) waarmee organisaties verplicht zijn zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Ook de ChristenUnie heeft hiermee te maken, want lokale en provinciale afdelingen en Partijbureau maken gebruik van persoonsgegevens van de leden, geïnteresseerden en andere contactpersonen. 

Als ChristenUnie dienen we inzichtelijk te maken wat we met persoonsgegevens doen, hoe we deze bewaren en wie hier toegang toe hebben. Elke lokale afdeling heeft daarom een privacy coördinator nodig. Deze privacy coördinator is de contactpersoon op het gebied van privacy, zorgt dat de afdeling werkt volgens de AVG en zorgt dat er voldoende kennis en bewustwording is omtrent privacy. 

Privacy coördinator

De privacy coördinator van de afdeling Westerkwartier is de heer Eelke Drijfhout. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-53828412 of mailadres epdrijfhout@gmail.com

Privacyverklaring

Via het Partijbureau is een algemene privacyverklaring opgesteld die op de landelijke en lokale ChristenUnie websites vermeld is. U kunt deze inzien via de volgende linkPrivacyverklaring ChristenUnie

Protocollen

Binnen de afdeling is een ‘Protocol datalekken’ aanwezig evenals een ‘Protocol omgaan met persoonsgegevens’. 

Datalek

Een datalek bij een lokale afdeling dient binnen 24 uur door de privacy coördinator bij de Functionaris Gegevensbescherming van het landelijk bureau te worden gemeld.