Een half jaar op weg. Het voelt goed!

college 2023.pngwoensdag 01 februari 2023 18:41

Op 13 juli 2022 mocht ik starten met mijn vierde periode als wethouder. Inmiddels zijn we ruim een half jaar verder. Tijd voor een terugblik en een vooruitblik.

Veel veranderd

Het was bijzonder dat ik als enige wethouder doorging. Elly Pastoor (PvdA) ging met pensioen, Hielke Westra (CDA) moest stoppen omdat zijn partij ervoor koos niet in de nieuwe coalitie te stappen en Geertje Dijkstra (VZ Westerkwartier) besloot kort voor tijd toch niet door te gaan. In de nieuwe ploeg mag ik samenwerken met Marjan Sijperda en Hans Haze (beiden VZ Westerkwartier), Bé Schollema (namens PvdA en GroenLinks) en Harry Stomphorst (Sterk Westerkwartier). Hoewel het wethouderschap van onze gemeente voor hen allen nieuw is, brengen ze wel veel ervaring mee: Marjan was griffier in Marum en wethouder in Smallingerland, Hans raadslid in Midden-Groningen en statenlid, Bé wethouder in Loppersum en Pekela en Harry raadslid in Marum en Westerkwartier.
De nieuwe coalitie bestaat uit 26 van de 33 zetels, 5 meer dan de oude.
In het bestuur is burgemeester Ard van der Tuuk naast mij eigenlijk de enige continue factor, want gemeentesecretaris Astrid Schulting kondigde een dag na ons aantreden haar vertrek aan en is nu directeur bij GGD IJssellanden. Ik verwacht dat binnenkort bekend wordt wie de nieuwe gemeentesecretaris wordt. 

Portefeuilleverdeling

De portefeuilles Wmo, Welzijn, Ouderen, Financiën, Grondbeleid, Plattelandsbeleid, Natuur, Landschap en Dierenwelzijn blijf ik ook in deze periode behartigen. Omdat we van vier naar vijf wethouders gingen moest ik ook wat afstaan: Werk en Inkomen ging naar Marjan, Landbouw naar Hans. Nieuw voor mij is de portefeuille Gemeentelijk Vastgoed, belangrijk en uitdagend omdat we in deze periode van vier naar één gemeentehuis gaan door uitbreiding in Zuidhorn en afstoten van Leek, Grootegast en Marum. Bovendien wordt nieuwbouw op Leeksterveld gerealiseerd voor buitendienst en Novatec.
De complete portefeuilleverdeling is te zien op https://www.westerkwartier.nl/samenstelling-bw

Veel gedaan

Na onze installatie gingen we direct een dag met elkaar ‘de hei op’ (Piloersemaborg, zie foto). Daarna brak de vakantieperiode aan. Na de vakantie gingen we nogmaals twee dagen ‘de hei op’ (deze keer de binnenstad van Groningen), deze dagen gebruikten we om elkaar beter te leren kennen (inclusief een persoonlijkheidprofiel opgesteld door een extern bureau) en de basis te leggen voor het College Uitvoerings Programma, waarin we het door de coalitie opgestelde akkoord hebben vertaald naar opdrachten voor de ambtelijke organisatie. Het akkoord en het programma zijn te vinden op https://www.westerkwartier.nl/coalitieakkoord-en-collegeprogramma

Veel te doen

De komende jaren komt er veel op onze gemeente af. En hoewel er sinds de herindeling al veel in gang is gezet, zijn er ook nog wel zaken niet klaar. Belangrijke opgaven liggen er op het terrein van woningbouw, infrastructuur, duurzaamheid, innovatie, leefbaarheid en armoede. Daarbij speelt op termijn onzekerheid over de financiën (‘het ravijn van 2026’), toenemende krapte op de arbeidsmarkt, de vluchtelingen-, energie- en stikstofcrisis en het afnemend vertrouwen in de overheid. Een forse uitdaging waar college, raad en ambtelijke organisatie de handen vol aan zullen hebben. 

Vragen of ideeën? Laat maar horen!

Het is voor mij als wethouder, maar ook voor raad en ambtenaren belangrijk om alles wat we doen voor onze inwoners ook samen met hen te doen. We moeten niet over mensen praten zonder met hen te praten. Het is daarom ook belangrijk dat we horen wat er speelt of waar mensen zich zorgen over maken. En gebruik te maken van goede ideeën.

Ik wil u dan ook oproepen om contact te zoeken als daar aanleiding voor is. Mail gerust!

Bert Nederveen, Westerkwartier, 1 februari 2023

bert.nederveen@westerkwartier.nl
Twitter: https://twitter.com/bertnederveen 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/bert-nederveen-7317b13/
https://westerkwartier.christenunie.nl/page/43929

 

 

« Terug