Afval, kostenpost of inkomstenbron?

31accd8c-ed37-45e1-9a53-811fddc6339e.JPGzaterdag 29 februari 2020 17:18

Sinds dit jaar is de afvalinzameling in het Westerkwartier duurder. Het vastrechtbedrag, ieder huishouden is dit kwijt ongeacht de hoeveelheid afgegeven afval, is verhoogd van € 120,- naar € 160,- per jaar.

Naar aanleiding daarvan en veel consternatie in voornamelijk de oude gemeente Leek en het gebied Middag schreef Koos Siegers daarover in januari al een blog op www.westerkwartier.christenunie.nl.

Dit blog leverde nogal wat reacties op. Eén daarvan kwam van William Top van Top Milieu Service in Noordhorn. Hij reageerde over het afval in zijn algemeenheid en op één van de door Koos aangedragen redenen van de hogere kosten: het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Zijn reactie was voor een delegatie van de ChristenUnie voldoende reden om langs te gaan voor een werkbezoek bij Top. Na een hartelijke ontvangst, een goed plak cake en een kop koffie volgde een goed gesprek over afval, waardevolle goederen en de manier van inzameling.

De firma Top liet ons ook zien dat heel veel reststromen gewoon waarde hebben. Een oud dakvenster met hout en lood is weinig waard. Gaat zelfs geld kosten als je het ergens aanbiedt. Maar als je de onderdelen uit elkaar haalt dan krijg je drie stromen, waarvan zeker twee (lood en hout) nog waarde hebben en dus geld opleveren.

Eén van de kritische opmerkingen was: ‘Is het wel zo verstandig om aan voorscheiding te doen?’ En: “Als jullie daar al voor willen gaan, houd dan snel op met de kunststofzakken waarin het bij de weg gezet moet worden. Er is relatief veel afval op straat in de gemeente Westerkwartier. Ga je dus voor voorscheiding, kom dan met een container waarin mensen dit kunnen deponeren.”

Na het één en het ander met elkaar uitgewisseld te hebben zijn we gezamenlijk nog over het bedrijfsterrein van Top gegaan, kregen we een kijkje in hun keuken en werden de laatste ontwikkelingen doorgenomen.

32b38ff2-541e-4556-b151-ffb22f6069ba.JPG

« Terug