Wethouder in crisistijd

bert.jpgvrijdag 03 april 2020 21:53

En opeens was mijn agenda leeg....

Het was op vrijdag 6 maart dat ik met mijn bestuurssecretaresse Janet Dijk mijn agenda doornam. We doen dat elke week. Maar deze keer viel het ons beiden op hoe vol die agenda was, in de hele maand maart was bijna geen lege ruimte meer te vinden. 

Het was een week later, vrijdag 13 maart, en de situatie was compleet anders: de afspraken voor die dag waren afgelast, een NL Doet activiteit op de basisschool De Aquarel en een bijeenkomst van de Wethoudersvereniging in Zuidhorn over de energietransitie. En in plaats daarvan hadden we een extra college overleg om te bespreken wat de gevolgen van de Corona-crisis en de aangekondigde maatregelen waren voor onze gemeente en voor onze agenda’s. Resultaat was dat van die volle agenda maar heel weinig overbleef, veel bijeenkomsten werden afgelast en sommigen werden omgezet naar telefonische vergaderingen of vergaderingen met behulp van internet (beeldbellen). Om het werk zoveel mogelijk door te laten gaan, maar ook om onze bijzondere taken in deze tijd op te pakken. Want ook burgemeester, wethouders en ambtenaren hebben een vitaal beroep!

Een onwerkelijke wereld

En vanaf toen leefden we in een onwerkelijke wereld, het Corona-virus is niet langer iets dat ver weg in China rondwaart maar is midden tussen ons. Niet alleen het werk is compleet op z’n kop gezet, ook thuis is het anders en zelfs de wekelijkse kerkdiensten gaan niet door. Heel bijzonder om dit mee te maken, het maakt ons klein en doet ons beseffen dat de wereld echt niet maakbaar is. 

Maatregelen

Over alle maatregelen die zowel op rijks- als op gemeenteniveau genomen zijn is in deze week voldoende geschreven in de plaatselijke, regionale en landelijke pers. Ik ben blij dat we dit zo snel en in goede harmonie hebben kunnen doen en dat ook de gemeenteraad achter de maatregelen staat. En ik wens alle ambtenaren succes met het uitvoeren ervan en inwoners en ondernemers sterkte in deze moeilijke tijd.
Mooi om te zien dat inwoners en maatschappelijke organisaties in onze dorpen voor elkaar klaar staan en naar elkaar omzien! 

Thuis werken

Het leven bij ons thuis is ook sterk veranderd. Ik ben hele dagen thuis aan het werk en verzet tussendoor de zinnen met werken in de tuin van ons nieuwe huis. Gelukkig is het mooi weer. Overleg vindt plaats per telefoon en, bij meer dan twee personen, met behulp van ‘beeldbellen’ (met behulp van Teams). Natuurlijk haalt dit het niet bij fysiek vergaderen, maar het werkt beter dan ik gedacht had. 
Samen met Aly pas ik drie en halve dag per week op onze kleindochters Laura (6 jaar, groep 3) en Iris (3 jaar). Hun ouders werken beiden vanuit huis en worden dan niet afgeleid door de kinderen. En Aly ‘speelt’ schooljuf beneden, terwijl ik boven met telefoon, iPad en laptop aan het werk ben.
Laura volgt het programma van haar school De Adeborg in Aduard. Voor elke dag heeft ze een aantal taken, die deels op de computer worden gedaan. Vanaf deze week begint de dag met een half uur ‘klassikale les’ via internet (Teams). Ontzettend leuk om te zien hoe de juf in dit half uur de kinderen weer het vertrouwde ‘klasgevoel’ weet te geven. Belangrijk voor als de scholen weer starten.
Op zondag volgen we een overdenking op tv, hierdoor voelen we ons toch verbonden met onze kerkelijke gemeente. Mooi dat dit met de moderne hulpmiddelen kan! 

Alleen maar ellende?

Natuurlijk is het heel erg dat deze Corona-crisis ons overkomt. De gevolgen zijn enorm, vandaag wereldwijd al zo’n 40.000 doden en het eind is nog niet in zicht en in Nederland lijkt de piek nog niet bereikt. Ook al doet de overheid nog zo haar best, er zullen bedrijven failliet gaan. De economie krijgt de grootste klap sinds de tweede wereldoorlog. Zekerheden vallen weg.
Maar er staat ook iets tegenover. Door deze wereldwijde pandemie beseffen we beter wat echt belangrijk is. Worden we gedwongen pas op de plaats te maken. Leren we beter gebruik te maken van digitale hulpmiddelen.
Laten we dan straks na de crisis ook laten zien dat we wat geleerd hebben en niet zomaar weer overgaan op het oude patroon. 
En laten we vertrouwen op God, die, ook al begrijpen wij Hem soms echt niet, voor ons zorgt en ons leidt naar zijn eeuwigheid! 

Tot slot

Ik wens iedereen heel veel sterkte en geduld in deze moeilijke tijd. Iedereen die thuis werkt of onderwijs ontvangt, iedereen die geen of andere zorg ontvangt dan normaal, iedereen die zich zorgen maakt over zijn toekomst, economisch, financieel, sociaal.
En vooral die mensen die eenzaam zijn, ziek zijn of zelfs naasten hebben verloren.
Geweldig dat iedereen zo gehoor geeft aan de maatregelen die zijn genomen.

Alleen samen worden we Corona de baas!


Bert Nederveen, 3 april 2020

« Terug