Toelichting besluit pakket maatregelen coronatijd voor middenstand

corona.jpgdinsdag 12 mei 2020 23:04

U hebt vast in de pers vernomen dat het college van onze gemeente Westerkwartier een pakket aan maatregelen heeft genomen om de middenstand in deze tijd te steunen.
De verruimde winkelopeningstijden op zondag hebben in de media de meeste aandacht gekregen.
Wij willen u graag een toelichting geven.

Corona vraagt om extra maatregelen detailhandel Westerkwartier

Vandaag de dag gaat veel anders dan we tijden lang gewend zijn geweest. Enkele maanden terug was het heel normaal om bij het kennismaken met een persoon hem of haar een hand te geven. Tegelijk waren we gewend om samen te gaan winkelen.

In de afgelopen twee maanden is er veel veranderd. Al maandenlang hebben onze kinderen thuis onderwijs, zijn kerkdiensten alleen nog digitaal te beluisteren / bekijken en heeft onze ‘nieuwe manier van leven’ grote impact op de lokale middenstand.

Vrij snel na de afkondiging door de landelijke overheid kreeg het college het verzoek om ruimere openingstijden toe te staan voor supermarkten op zondag. Op deze manier kan een anderhalve meter ruimte gecreëerd worden, zodat iedereen veilig kan winkelen.

In de afgelopen weken is de gemeente door handelsverenigingen en overige ondernemers benaderd omdat de lokale middenstand ook tegen problemen aanloopt, die er in het verleden niet waren. Er zijn tal van ondernemers die tijdelijk hun deuren hebben moeten sluiten zoals kappers en de horeca. Ook binnen andere bedrijven zijn de gevolgen flink zichtbaar. Bijvoorbeeld kledingwinkels, die het nu nog moeten doen met 50% van de omzet die ze normaal draaien.

Als gevolg van Corona is bekeken wat de gemeente op korte termijn kan bijdragen om de situatie te verbeteren. Hieruit zijn een zestal speerpunten naar voren gekomen (de belangrijkste) daarvan zijn:

  • Het Coronaproof maken van de centra;
  • Shop lokaal campagne / online warenhuis;
  • Tijdelijk verruimen van de openingstijden op zondag.

Als coalitiepartijen hebben wij in het coalitieakkoord afspraken gemaakt over de openingstijden van winkels op zondag. Er moeten wel heel goede redenen zijn om een coalitieakkoord open te breken en andere afspraken te gaan maken. Als fractie van de ChristenUnie hebben wij dan ook ruim de tijd genomen tijdens één van onze vergaderingen om na te denken over het maatregelenpakket.

Bijzondere tijden vragen om een bijzondere aanpak. Als ChristenUnie hadden wij ook de keuze kunnen maken: ‘dit zijn de afspraken, daar tornen we niet aan’. Wat ons betreft zouden nog steeds alle winkels op zondag gesloten mogen blijven. Maar helpen we daarmee ondernemers die tegen uitdagingen aanlopen waar ze vooraf niet op hebben kunnen anticiperen?

De ChristenUnie wil graag leefbare centra behouden in de dorpen met een actieve middenstand en niet met tal van leegstaande panden. Als ChristenUnie fractie hebben wij daarom aan het college laten weten dat wij kunnen instemmen met deze maatregelen. Aan het einde van dit jaar zal opnieuw heroverwogen worden of de maatregelen van kracht blijven.

Tot slot ook van onze kant de oproep: shop lokaal! Daarmee houden wij onze middenstand in leven.

Hierbij een link naar het totale maatregelen pakket waarover het college een besluit heeft genomen:

https://www.westerkwartier.nl/bestuur-organisatie/nieuws_3190/item/gemeente-neemt-extra-maatregelen-detailhandel-westerkwartier_5866.html

« Terug