ChristenUnie wil dat begraven in Midwolde mogelijk blijft

midwolde.jpgzaterdag 09 oktober 2021 17:56

De fractie van de ChristenUnie is blij dat nu de beleidsnota over de begraafplaatsen in het Westerkwartier kan worden besproken in de raad. Een beleid wat wel de nodige zorgvuldigheid vereist, omdat het onderwerp veel mensen raakt. Het is bekend dat de begraafplaats van Midwolde bijna vol is. Dat betekent dat binnen afzienbare tijd lang niet iedereen die dat zou willen hier begraven kan worden. Midwolde is bij uitstek de begraafplaats voor Leeksters. Dit zou dus betekenen dat het grootste dorp van onze gemeente niet meer gebruik kan maken van deze “Leekster” begraafplaats Het college geeft aan dat er op andere begraafplaatsen in de gemeente voldoende ruimte is en dat daarom de begraafplaats in Midwolde niet hoeft worden uitgebreid. Raadslid Arina Havinga: “Wij weten wij dat veel inwoners om diverse, vaak hele emotionele redenen juist graag hier begraven zouden willen worden. Hele generaties Leeksters zijn hier begraven.” De fractie van de ChristenUnie wil zich dan ook niet neerleggen bij dit standpunt van het college. 
De fractie is wel blij met de mogelijkheid van een natuurbegraafplaats in Westerkwartier. In 2019 heeft de ChristenUnie een motie ingediend waarin gevraagd werd om een natuurbegraafplaats in onze gemeente Westerkwartier mogelijk te maken. Die motie is door de hele raad ondersteund. Het is een landelijke trend dat steeds meer mensen een voorkeur hebben om op die manier begraven te worden. De raadsleden zullen dit nieuwe begraafplaatsenbeleid bespreken in het Raadsoverleg van 13 oktober. 

 

« Terug