Bestuur ChristenUnie Westerkwartier stelt voor: Koos Siegers als lijsttrekker voor de ChristenUnie

bij koos12-11-2021 20:27 12-11-2021 20:27

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de ChristenUnie Westerkwartier wordt, náást een toekomstgericht verkiezingsprogramma, bediend met een gedegen tot stand gekomen kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing 2022.

De lijst wordt aangevoerd door Koos Siegers uit Oostwold. Koos heeft al een flink aantal jaren ervaring als raadslid en daarbij voorheen ook nog als fractievoorzitter in de raad te Leek.

De selectiecommissie heeft breed overleg gevoerd met o.a. de huidige fractie en de conclusie is unaniem dat Koos de plaats zou moeten innemen van Peter Holsappel. Peter heeft de wens te kennen gegeven om na bijna zestien jaar raadswerk, daarmee te willen stoppen. ‘Stoppen op je top’, zo kunnen we dat rustig noemen. Na een kortere periode, maar evengoed ook degelijk verzorgd, heeft raadslid Gerrit Cornelisse aangegeven aan andere zaken prioriteit te moeten geven. Wellicht zien wij bij leven en welzijn een kundig raadslid als Gerrit een keer terug in de politiek. Zo laten beiden - en zeker Peter Holsappel als fractievoorzitter - een niet geringe plaats open om in te vullen. Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat Koos Siegers dat met zijn talenten en competenties, in geheel eigen stijl gaat waarmaken. Koos heeft een enorme drive en veel zin om als running mate het stokje over te nemen als boegbeeld van de ChristenUnie in het Westerkwartier. 

De fractie van de ChristenUnie heeft zich in de lopende raadsperiode ontpopt als een hecht team dat een solide en stabiele factor in de Raad Westerkwartier is. Niet altijd met de neus vooraan in de media, maar consistent bezig met het leveren van vakwerk en kwaliteit.
Met de ChristenUnie krijg je raadsleden die bij je komen kijken en luisteren, op je school, in je restaurant, bij jou in de stal, bij u in het woonzorgcentrum. Raadsleden die dus heel goed weten wat er te koop is in het Westerkwartier, ook op zondag.

Als de ALV – op 30 november a.s. - gesproken heeft en met de kandidatenlijst akkoord gaat, kan de kiezer zien dat er met de ChristenUnie opnieuw gemotiveerde en plichtsgetrouwe vrouwen en mannen klaar staan om in de gemeenteraad gekozen te worden. Het bestuur vindt dat de selectiecommissie er in is geslaagd een lijst te formeren, waarin opengevallen plaatsen ingevuld worden met jonge mensen, met politieke ambitie en competenties. Een kandidatenlijst dus met ervaring, verjonging en vernieuwing. Een lijst die ruim voorziet in verdere uitbreiding van de fractie. Een lijst met stuwkracht voorzien van heel veel politieke ervaring. Niet in de laatste plaats door Bert Nederveen, als beoogd wethouder  mocht de ChristenUnie weer deel gaan uitmaken van het college van B&W.

 

« Terug