Verkeersvisie Westerkwartier

bij koosvrijdag 03 december 2021 11:14

Het had nogal wat voeten in de aarde. Gezamenlijk komen tot een visie op alle verkeersstromen in het Westerkwartier. Het beleid van de verschillende oude gemeenten bij elkaar brengen en daarnaast ook nog uitvoering geven aan de vele wensen die er zijn met betrekking tot de infrastructuur. Na een flinke regen aan moties en amendementen is de visie nu, enigszins gewijzigd, vastgesteld.
In willekeurige volgorde zijn de belangrijkste opgaven voor de komende twee jaar:

 

  • Onderzoeken mogelijke rondweg Leek met parallelstructuur A7;
  • Onderzoeken mogelijke verbinding A7 – Zuidhorn en omgeving / N355 (Friesestraatweg);
  • Uitvoeren bundelstudie N388 (Boerakker – Ulrum);
  • Opstellen uitvoeringsprogramma fiets – verbeteren van het fietsnetwerk;
  • Verbeteren fietsverbinding Leek – Zuidhorn (tracé N978);
  • Opstellen aanpak aansluitingen A7;
  • Opstellen inrichtingsprincipes Westerkwartier en realiseren eenduidige inrichting gemeentelijk wegennet;
  • Realiseren goede ontsluitingen (nieuwe) ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de woonwijken Oostergast te Zuidhorn en Oostindie te Leek;
  • Opstellen aanpak risicolocaties verkeersveiligheid, dit betreft de algemene verkeersveiligheid en de veiligheid rond schoolomgevingen.

Voor nu vooral onderzoeken. Als ChristenUnie vinden wij het belangrijk dat er onderzoek plaatsvindt en dat met andere overheden zoals provincies gezamenlijk wordt opgetrokken. In veel van de bovenstaande gevallen zijn het namelijk niet onze eigen (toekomstige) wegen, maar zijn deze eigendom en in beheer van een andere overheid.

Door de provincie is reeds een significant bedrag beschikbaar gesteld voor het realiseren van een goede fietsverbinding tussen Leek en Zuidhorn. Van plan naar uitvoering kost veel tijd. Voor velen van ons teveel tijd. Natuurlijk hadden we allemaal graag gezien dat het vandaag al was gerealiseerd. De werkelijkheid is anders, maar de prioriteit niet minder groot. Wij hopen van harte dat deze fietsroute in 2024 – 2025 gerealiseerd gaat worden.

Koos Siegers

« Terug