Werkbezoek fractie aan Platform Toegankelijk Westerkwartier, afdeling Marum

vn-verdrag-homepage_1.pngzaterdag 22 oktober 2022 19:52

Op vrijdagochtend 21 oktober spraken raadsleden Wybe en Jacquelien met de werkgroep Marum van het Platform Toegankelijk Westerkwartier. Een uitermate interessant gesprek over bewustwording van toegankelijkheid in de publieke ruimte. De leden van de werkgroep, Jacob Mulder, Julia Besselink en Anne Stuit, vertelden over de Shared Space in centrum van Marum. Het winkelgebied ziet er op het oog prachtig uit, en voor veel mensen is het ook heel toegankelijk, maar voor mensen met een visuele beperking vormt het een grote uitdaging.

Ook kwam aan bod dat het Platform Toegankelijk Westerkwartier gevraagd en ongevraagd advies geeft. Juist door met verschillende mensen te sparren over hoe iedereen kan meedoen, worden mooie dingen gerealiseerd. Een voorbeeld is de begraafplaats in Tolbert, die tot voor kort niet toegankelijk was voor mensen in een rolstoel. Door gesprekken en samen letterlijk te zien wat er mis gaat en wat zou kunnen, is er een mooie oplossing gevonden, waardoor de begraafplaats nu voor iedereen toegankelijk is.

Sinds 2016 geldt het VN Verdrag handicap in Nederland, met als doel dat iedereen in Nederland kan meedoen. Daarmee heeft de gemeente ook een belangrijke taak om voor mensen met een beperking een toegankelijke samenleving te creëren. Het Platform Toegankelijk Westerkwartier houdt ons als raadsleden scherp, zodat ook wij ons bewust worden van onze taak. Een belangrijke rol, zo hebben we begrepen, zou het Platform aan de voorkant kunnen hebben bij de ontwikkeling van nieuwe plannen van de gemeente. Als de gemeente  het Platform voorafgaand en tijdens het ontwikkelen van bijvoorbeeld nieuwbouwplannen betrekt, dan kan dat veel gedoe voorkomen als na de bouw blijkt dat de toegankelijkheid niet optimaal is. 

werkbezoek Toegankelijk Westerkwartier

« Terug