Een vrije hond is een blije hond

hond.jpgzaterdag 19 november 2022 21:18

Voor de ChristenUnie is dierenwelzijn een belangrijk thema. We hebben het vaak over woningbouw, wegen en fietspaden, ozb en sociaal domein. Maar ook katten, konijnen, vlinders en honden hebben onze aandacht. Net als overigens de kracht van de samenleving. Daar waar inwoners zelf kansen zien en willen ontwikkelen, willen wij mensen het vertrouwen geven daar verder op in te zetten. Die twee, dierenwelzijn en de kracht van de samenleving, kwamen samen in het verzoek dat de werkgroep “Vrije honden Zuidhorn” deed tijdens een inspraak in het raadsoverleg op 28 oktober. De werkgroep gaf aan samen met de gemeente een losloopveld te willen realiseren voor honden, en daarnaast vroeg  de groep aandacht voor hondenbeleid. Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat de gemeente en inwoners samenwerken en krachten bundelen. Met de wetenschap dat de gemeente bezig is met het opstellen van een nota Dierenwelzijn, hebben wij samen met D66, PvdA en GroenLinks een motie ingediend tijdens de begrotingsvergadering waarin wij het college opriepen om de werkgroep “Vrije honden Zuidhorn” te ondersteunen om tot realisatie van de hondenspeelplaats te komen. Daarnaast deden we de oproep om ook in de beleidsnota Dierenwelzijn de vraag naar en eventuele realisatie van hondenspeelplaatsen op andere plekken in de gemeente mee te nemen. We zijn blij dat de motie is aangenomen. We wensen de werkgroep “Vrije honden Zuidhorn” veel succes bij de verdere uitwerking van hun plan.

Henk Hildering en Jacquelien Dijkstra

« Terug