Bezoek van minister Piet Adema en gedeputeerde Johan Hamster aan Westerkwartier

jacqueline vierkant.jpgmaandag 13 maart 2023 14:25

Ondanks gladheid op de weg, ontvingen wij als fractie vanmorgen minister Piet Adema (Landbouw) en gedeputeerde Johan Hamster in Enumatil. Zij kwamen in het kader van de campagne voor de verkiezingen om in gesprek te gaan met geïnteresseerden, voornamelijk boeren.
Tijdens de bijeenkomst was er ruimte voor het stellen van vragen aan Adema en Hamster, of Piet en Johan. Zoals Piet zelf zei: Zeg maar Piet. Het gesprek kwam snel op gang, er waren veel vragen en zorgen werden gedeeld.

Piet benadrukte dat hij het erg belangrijk vond om de individuele situaties  te horen, en nodigde uit eigen ervaringen met hem te delen, zodat hij het kon meenemen naar zijn collega Christianne van der Wal (VVD) en de ambtelijke organisatie. Juist door te horen hoe regelgeving in de praktijk werkt, zo gaf hij aan, maakt dat beleid al dan niet aangepast moet worden.

Piet Adema focuste in zijn verhaal vooral op de toekomst, maar ging niet voorbij aan het verleden waarin veel fout is gegaan, zo beaamde hij. Bijvoorbeeld als het gaat om de PAS-melders, boeren die door falen van de overheid, nu zonder vergunning zitten. Hij vergeleek deze situatie met de toeslagenaffaire en het gasdossier.

Johan Hamster benadrukte dat er in Groningen gelukkig al veel goed gaat, bijvoorbeeld in de samenwerking provincie – boeren. Maar dat hij soms ook aanloopt tegen beleid dat in Den Haag of in Europa wordt bepaald. Dat maakt ook dat het gesprek tussen de provincies en Piet en Christianne van der Wal zeker moet worden blijven gevoerd, waarbij Johan vooral ook aangaf dat boeren zelf een oplossing kunnen zijn voor de problemen, omdat ze een belangrijke positie hebben. Ook Piet beaamde de belangrijke positie van de boeren, zowel voor Nederland als voor de wereld. Zo vertelde hij dat de kennis die we in Nederland hebben opgedaan op gebied van innovatie in de landbouw veel gedeeld worden elders in de wereld en dat we in veel gevallen vooroplopen. Daar moeten we dan ook gebruik van maken, zo is het idee van Piet. Piet eindigde de bijeenkomst met zijn missie: Binnen de opgaven die er zijn, wil hij ervoor zorgen dat er perspectief geboden wordt aan de boeren, met een duidelijke boodschap, dat ze weten waar ze aan toe zijn en dat er voor de oplossingen samengewerkt wordt vanuit wederzijds vertrouwen. En belangrijk, zo gaf Piet aan, dat er experimenteerruimte komt voor boeren, zonder dat ze daar achteraf voor afgestraft worden.

Na de bijeenkomst in Enumatil gingen Piet en Johan in gesprek met jonge boeren over natuur inclusieve landbouw. Vervolgens ging de reis verder naar Saaksum, naar de boerderij van Koos Bos (kandidaat voor waterschappen). Hier stond een tweede groep geïnteresseerden te wachten. Koos Bos vertelde over het bijzondere gebied Middag-Humsterland – het oudste cultuurlandschap van Nederland. Verder werd er nog verteld over het akkerbouwbedrijf en werden zorgen gedeeld over waar tegenaan gelopen wordt qua regelgeving. Ook hier was er ruimte voor gesprek tussen Piet Adema, Johan Hamster en de bezoekers. Al met al een mooie ochtend, goede gesprekken, een duidelijk verhaal en veel passie van en voor de boeren.

Jaquelien Dijkstra

boeren 2

boeren 2

boeren enumatil

« Terug