Uit de fractie

arina veirkant.jpgvrijdag 15 december 2023 19:15

De Regiobrief heeft me gevraagd met regelmaat iets over ons raadswerk te vertellen. De ingezonden kopij deel ik ook hier.

Afgelopen woensdag (13 december) hadden we de laatste raadsvergadering van dit jaar. Op de agenda stonden veel hamerpunten. Dat zijn agendapunten die twee week geleden al voldoende besproken zijn in de raadsoverleggen.

Alle andere punten en niet te vergeten de moties “vreemd aan de orde” zorgden toch voor een volle agenda en sloot de burgemeester pas om 23.55 uur de vergadering.

Veel aandacht werd besteed aan de opvangcrisis in Ter Apel en wat wij als gemeente hieraan kunnen bijdragen. De bijdrage van ons raadslid Jacquelien Dijkstra-Helmholt is te lezen op onze website www.westerkwartier.ChristenUnie.nl

Ook was er discussie over het evenementenbeleid in onze gemeente en dan met name over de sluitingstijden. Wij hebben mede kunnen voorkomen dat de tijden doordeweeks zouden worden verruimd in de hele gemeente.

Een ander onderwerp wat wel wat aandacht en tijd vroeg was de bevestiging door de raad van de Wet Voorkeursrecht Gemeente (WVG) die het college had gelegd op twee gebieden ( bij Leek de Tolbertervaart en bij Zuidhorn aansluitend aan de Oostergast). WVG houdt in dat wanneer iemand zijn huis of grond wil verkopen hij die eerst aan de gemeente moet aanbieden. De gemeente gebruikt dit middel om tegen te gaan dat speculanten grond opkopen als men ruikt dat het mogelijk “warme” grond zou kunnen zijn. We hebben een flinke opgave voor woningbouw in onze gemeente en dan met name bij Leek en Zuidhorn. In deze dorpen is te weinig ruimte voor inbreiding. Het lijkt dat de Tolbertervaart en de strook tussen Oostergast en rondweg het meest voor de hand liggen. Alle plannen moeten verder nog gemaakt gaan worden.

En om een beeld te geven wat er verder o.a. op de agenda stond: installatie nieuwe tijdelijke wethouder Richard Lamberst ter vervanging van zieke Marjan Sijperda, dierenwelzijnsbeleid, belastingverordeningen, integraal veiligheidsbeleid, bestemmingsplan Van Panhuyslaan, Onderwijshuisvestingsprogramma 2024 (daarin stond o.a. nieuwbouw voor Lauwerscollege in Grijpskerk).

De raadsoverleggen en raadsvergaderingen kunt u ook digitaal live volgen via de website van de gemeente, maar… in de raadszaal is gratis koffie met Grunneger Kouk. Welkom!

Arina Havinga

« Terug