Uit de fractie #3

arina veirkant.jpgwoensdag 28 februari 2024 10:05

De Regiobrief heeft me gevraagd met regelmaat iets over ons raadswerk te vertellen. De ingezonden kopij deel ik ook hier.

In de afgelopen periode kreeg de opvang van vluchtelingen veel aandacht. Het college besloot gehoor te geven aan een noodoproep vanuit de regietafel van de provincie Groningen om 70 vluchtelingen op korte termijn tijdelijk op te vangen.
De “locatie Dusseldorp” in Midwolde is daarvoor beschikbaar. Deze locatie is eigendom van de gemeente en moet vanaf 1 juli worden gebruikt voor de opvang van Oekraïners die niet langer in Grootegast gehuisvest kunnen worden, omdat het gebouw daar niet langer beschikbaar is.
Tot 1 juni kunnen dan hier de 70 vluchtelingen vanuit Ter Apel worden opgevangen.
Omdat alles op zeer korte termijn geregeld moet worden en het een noodsituatie betreft heeft het college eerst het besluit genomen om aan de oproep gehoor te geven en daarna pas de raad en de omwonenden geïnformeerd.
Deze procedure heeft het nodige stof doen opwaaien.
Onze fractie heeft, gezien de urgentie, het college gecomplimenteerd voor dit kordate optreden.  Ons gaat de gebrekkige opvang van vluchtelingen in ons land aan het hart. Als christenen kunnen we niet wegkijken. En ja, ook andere gemeenten in het land moeten hun verantwoordelijkheid pakken maar daar kunnen we nu niet op blijven wachten.
We waren ook aanwezig op de avond in Tolbert waar omwonenden werden geïnformeerd en vragen konden stellen. We zijn trots op alle inwoners die met een positieve houding deze uitdaging aan willen gaan en de noodzaak van opvang zien.
We spraken een week later de projectleider van onze gemeente. Hij vertelde hoe ze contact hebben met omwonenden met vragen, hoe ze knelpunten in overleg oplossen zoals beveiliging en verkeersveiligheid in de omgeving en nog veel meer praktische punten. Het projectteam is 24 uur per dag bereikbaar op een telefoonnummer die bij iedereen bekend is.
In de raadsvergadering van 14 februari had de VVD een interpellatiedebat aangevraagd over de procedure rondom de besluitvorming, waarin het een en ander in de raad werd besproken. Onze fractievoorzitter Koos Siegers bracht daar naar voren dat we, als we het belangrijk vinden dat we als raad en college helder en tijdig naar inwoners communiceren, ook het beste nu al kunnen zeggen dat we hoogstwaarschijnlijk in het Westerkwartier in 2025 een permanent AZC zullen inrichten. Koos: “Als grote gemeente zijn we dat aan onze stand verplicht”.

Arina Havinga

« Terug