Uit de fractie #4

arina veirkant.jpgvrijdag 15 maart 2024 09:50

De Regiobrief heeft me gevraagd met regelmaat iets over ons raadswerk te vertellen. De ingezonden kopij deel ik ook hier.

Aflopen dinsdagavond hadden we de raadsvergadering. Deze keer inderdaad op dinsdag. We hebben de afspraak binnen de raad dat we geen vergaderingen hebben op Biddag, Dankdag en 1 mei. Zo wordt ons de gelegenheid geboden om naar de kerk te gaan.
De raadvergadering begon feestelijk omdat Koos Siegers jarig was en hij trakteerde ook nog zelfs: op (veel) appelplaatkoek met slagroom, gebakken door zijn vrouw.
Het werd een lange vergadering. We waren om kwart over elf klaar. Onderwerpen waren o.a.

  • Huisvesting nieuwe gemeentehuis: het college heeft opdracht gekregen van de raad om nieuwbouw in de Oostergast of Midwolde te onderzoeken en te kijken of er nog mogelijkheden zijn op de locatie van het gemeentehuis in Zuidhorn. Dit met behulp van een onafhankelijk bureau en met kaders die door de raad worden gesteld.
  • Er zijn verschillende bestemmingsplannen vastgesteld. De meesten bij hamerslag. Over het bestemmingsplan Lijsterbesstraat Grootegast is langer doorgesproken en heeft de raad een amendement ingediend dat de woningen wat minder hoog moeten worden. Dit kon ook omdat de projectontwikkelaar geen bezwaren zag.
  • Gebiedskompas Nienoord: een visie- en beleidsstuk waaraan nieuwe plannen en ontwikkelingen op dit landgoed ( het hele gebied tussen Leek en de kerk van Midwolde) kunnen worden getoetst. Een mooi stuk waarin met heel veel partijen is samengewerkt en overlegd. Alleen de vrijwilligers van podium Nienoord zagen bezwaren, die zij eerder niet duidelijk genoeg hadden aangegeven. Inmiddels zijn zij nu ook goed gehoord en is het plan iets aangepast. Alex Steenbergen riep de wethouder op om in gesprek et gaan met de provincie om te kijken of het Natuurbeheerplan met betrekking tot dit gebiedje zou kunnen aangepast. Dat vond iedereen een goed idee.

We doen natuurlijk veel meer dan alleen een hele avond vergaderen in het gemeentehuis. In de week ervoor hadden we b.v. een werkbezoek aan Schuldhulpmaatje Westerkwartier. We waren welkom op hun maatjesavond en werden hier geïnformeerd over hun werk. Een boeiende avond. Het belang van hulp bij financiële problemen werd nog een onderstreept: financiële zorgen hebben een negatief effect op je dagelijks functioneren. En  ook werd duidelijk dat niet alleen mensen met een minimuminkomen aanklopten. Respect voor deze vrijwilligers!

Ik mocht vorige week gastlessen geven op het AOC-terra in Oldekerk over de gemeenteraad aan twee verschillende klassen. De jongeren wat meegeven over nut en noodzaak van de politiek. De gemeente is verantwoordelijk voor heel veel zaken in je directe omgeving. Een weetje: niet voor de gebouwen van AOC-terra. Dit onderwijs valt rechtstreeks onder het ministerie van LNV.
  
Als we het toch over schoolgebouwen hebben: we werden in die week ook geïnformeerd door ambtenaren en wethouder als voorbereiding op het IHP (het integraal huisvestingsplan voor scholen). We kregen alvast de  winstwaarschuwing dat heel veel scholen in onze gemeente heel erg verouderd zijn en bij lange na niet voldoen aan eisen voor een goed schoolklimaat of duurzaamheid. Wethouder: “het kan niet zo zijn dat we het kostbaarste wat we hebben, onze kinderen, in zulke slechte gebouwen lesgeven” .

Arina Havinga

« Terug