Drempels

DRFQ7FyX0AEkwtqvrijdag 22 december 2017 17:41

Het is bijna kerst en we staan op de drempel van het nieuwe jaar 2018. En over drempels wil ik het even hebben met u. Want in de afgelopen dagen werd ik op een aantal momenten op een bijzondere wijze bepaald bij drempels. En ook in de komende dagen komen ze weer langs.

Theatervoor stelling ‘Sterren’

Enkele maanden geleden kreeg ik een telefoontje van Hetty de With, bestuurder van De Zijlen, een organisatie die in onze regio veel mensen met een beperking begeleidt bij wonen, werken en dagbesteding. Ze vertelde dat ze na 35 jaar bij De Zijlen te hebben gewerkt, waarvan 20 jaar als bestuurder, in december zou gaan stoppen met werken. Dat was voor mij geen nieuws meer, maar de verrassing zat in de vraag die ze mij stelde: of ik een rol zou willen spelen in de theatervoorstelling, die bij haar afscheid zou worden opgevoerd in De Oosterpoort in Groningen. Ik zei direct volmondig ja, zonder echt te weten waar ik aan begon.

Wat was het een feest, afgelopen vrijdag 15 december: samen met tientallen cliënten en begeleiders en enkele bestuurders mocht ik een rol spelen als nachtwaker en als kok. Het werd één van de mooiste middagen uit mijn loopbaan als wethouder. Natuurlijk was het bijzonder om op het toneel van de grote zaal van De Oosterpoort te staan, maar het meest bijzonder vond ik dat heel veel doelgroepen van De Zijlen, elk op hun eigen manier en niveau, een rol speelden. Zelfs cliënten die volledig verlamd zijn, traden met hun begeleiders op in een schitterende rolstoelendans. Prachtig om het geluk te zien op de gezichten van iedereen, geweldig om dat samen te kunnen doen.

Alle drempels vielen weg, iedereen deed mee, iedereen telde mee.

Aanstelling sociale ombudsvrouw Zuidhorn

Tussen al het geweld van agendapunten over de Mountainbikeroute en Carbidknallen door, werd afgelopen maandag Irma van Beek geïnstalleerd als Sociale Ombudsvrouw voor onze gemeente in 2018. Deze installatie was de afsluiting van een voor mij als wethouder best wel lastig proces: de gemeenteraad pleitte voor een laagdrempelige, onafhankelijke ombudsfunctie voor mensen die in het sociaal domein tussen wal en schip dreigen te vallen, maar het college was van mening dat zo’n functie in onze gemeente niet nodig zou zijn. Omdat we in de discussie hierover niet dichter bij elkaar kwamen, heeft het college uiteindelijk voorgesteld om in 2018, naast de bestaande voorzieningen, voor 8 uur per week een sociale ombudsfunctie in te stellen.

In het komende jaar zal moeten blijken of deze functie in een behoefte voorziet en drempels kan slechten. Zo ja, dan kan na de evaluatie in het najaar besloten worden over voortzetting in het Westerkwartier vanaf 2019.

Kerst en de jaarwisseling

We staan op de drempel van het nieuwe jaar.
2017 was voor mij één van de meest bijzondere jaren uit mijn loopbaan en zelfs uit mijn leven. De ziekte en het overlijden van burgemeester Bert Swart had een enorme impact op alles wat in dit jaar gebeurde. Een jaar geleden zeiden we nog tegen elkaar: ‘Wat is het toch prettig werken in Zuidhorn, goede samenwerking, mooie resultaten, enz., dit kan toch niet altijd zo doorgaan?’. Bert Swart zij dan: ‘Geniet ervan, jongens, het kan zomaar weer anders zijn’. Ik denk nog vaak terug aan die woorden.
Als college, raad en ambtelijke organisatie, maar ook als inwoners van onze mooie gemeente mochten we ervaren dat we ook in droevige omstandigheden er voor elkaar waren. Daar ben ik heel dankbaar voor.

En 2018, wat gaat dat brengen? De herindeling komt steeds dichterbij, de voorbereidingen voor de raadsverkiezingen op 21 november 2018 gaan van start. Veel nieuwe energie, nieuwe kansen, nieuwe plannen. Voor velen een uitdaging, voor sommigen ook een bedreiging of onzekerheid.

Maar eerst mogen we kerstfeest gaan vieren. Een feest van gezelligheid, samen zijn en warmte. Maar vooral het feest van Christus geboorte. Tweeduizend jaar geleden werd hij geboren op deze aarde om later te sterven voor onze zonde. Wij mogen daardoor op weg zijn naar een wereld zonder drempels, voor ons nog onvoorstelbaar, en onvoorstelbaar mooi.

Ik wens iedereen hele fijne feestdagen en een voorspoedig 2018 toe!

Bert Nederveen, Zuidhorn, december 2017

 

http://twitter.com/bertnederveen
hnederveen@zuidhorn.nl
https://westerkwartier.christenunie.nl/page/43929

 

 

« Terug