Nu hoor je ze ineens wel!

social_mediavrijdag 12 oktober 2018 19:02

Politici? Vier jaar lang hoor je ze niet, en nu er verkiezingen aankomen hebben ze het hoogste woord!

Dit verwijt kreeg ik, in iets andere woorden, op Twitter te horen van één van mijn meest kritische - en meest trouwe - volgers. Ik heb trouwens helemaal niets tegen op kritische volgers, die houden je scherp. Maar in dit geval had zij wel ongelijk: ook buiten verkiezingstijd twitter ik er lustig op los. Wellicht wat anders van inhoud of toon, maar toch. Voor mij is Twitter (nog steeds) een mooi medium om te laten zien wat ik doe, wie ik ben, wat mij drijft en om daarover in gesprek te gaan. 

Terechte kritiek!?

Natuurlijk zit er wat in. Als je een politieke partij in de paar weken voor de verkiezingen het hoogste woord hoort voeren, en daarna echt vier jaar lang niet ziet of hoort, dan klopt er natuurlijk iets niet. Een partij kan dat natuurlijk niet alleen aan de lokale of regionale pers - hoe goed ook - overlaten. Eigen duiding en berichtgeving is ook van belang. Dat kan via internet, social media of traditionele middelen als de krant of info-avonden. En dan - laten we eerlijk zijn - is de ene partij meer aanwezig dan de andere. Kijk de websites er maar op na, verschillende zijn bij de vorige verkiezingen voor het laatst bijgewerkt. Een verbeterpunt dus!
Maar er zijn ook media waarop verschillende politici zich aardig roeren. Als voorbeeld noem ik Twitter, waarop in ieder geval de Zuidhorner raadsleden en wethouders zich regelmatig laten horen. De andere Westerkwartiergemeenten blijven hierbij wat achter. Het leuke van Twitter vind ik dat er ook tweerichtingsverkeer is, interactie tussen inwoners en de politici die hen vertegenwoordigen.

Nog belangrijker: horen de politici de inwoners wel?

Het is logisch dat partijen bij verkiezingen flink van zich laten horen: inwoners moeten weten wie hun stem waard is. Maar het is misschien nog wel belangrijker dat inwoners zich ook na de verkiezingen gehoord voelen. Dat ze weten waar ze terecht kunnen met vragen of kritiek.
Naar mijn idee zijn we in Zuidhorn altijd laagdrempelig geweest, zowel in het gemeentehuis als vanuit de politieke partijen. Als iemand een burgemeester, wethouder of raadslid wil spreken is een afspraak zo gemaakt. Alle telefoonnummers staan in de gemeentegids en op de website. Wat mij betreft zetten we dat in de nieuwe gemeente voort.
Pas vroeg iemand mij: waarom hebben jullie eigenlijk geen spreekuur? Ik had daar nooit over nagedacht. Voor mij werkt een spreekuur drempelverhogend, het doet mij denken aan het inloopspreekuur van de huisarts van vroeger: je moest soms heel lang wachten, wist soms niet wanneer je aan de beurt was en moest maar hopen dat de dokter genoeg tijd voor je had. Maar als iemand denkt dat zo'n inloopspreekuur wel iets toevoegt, wil ik het best eens uitproberen.

Samen doen: daar gaat het om!

Naar mijn mening is nog veel belangrijker dan communiceren rondom verkiezingen en nadenken over democratische vernieuwing, de manier waarop bestuurders / politici en inwoners, gekozenen en kiezers, tussen de verkiezingen met elkaar omgaan. Dat begint bij informatie verstrekken en inspraak geven, maar gaat nog veel verder. Burgerparticipatie, inwonersparticipatie, en nog beter: samen uitvoering geven aan nieuwe plannen of aan aanpassing van bestaand beleid. Elkaar niet verrassen, maar samen het beste zoeken voor het algemeen belang maar waar mogelijk ook voor het individueel belang.
Ik verwacht wat dat betreft veel van de nieuwe gemeente Westerkwartier, waarin ambtenaren en bestuurders veel meer dan voorheen het gemeentehuis uit zullen gaan, de dorpen in, zichtbaar en hoorbaar zullen zijn. En kwetsbaar als dat nodig is. Mens zijn onder de mensen.

Tot slot

Voor dit moment wil ik al onze inwoners oproepen om op 21 november hun stem te laten horen. De plicht tot stemmen is lang geleden al opgeheven, maar maak gebruik van uw belangrijkste democratisch recht: kom naar de stembus!

Fier op naar het Westerkwartier! 

Bert Nederveen, 13 oktober 2018 

Reacties zijn welkom via Twitter (@bertnederveen), email (bert.nederveen@westerkwartier.nl), telefoon (0594-508805) en natuurlijk persoonlijk.

« Terug

Reacties op 'Nu hoor je ze ineens wel!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.