Mijn eerste demonstratie

bert.jpgmaandag 22 juni 2020 13:20

Vorige maand mocht ik de mooie leeftijd van 60 jaar bereiken. Natuurlijk ben je in deze tijd dan nog niet oud, maar als ik bijvoorbeeld bedenk dat mijn opa op die leeftijd al overleed, is het toch iets om heel dankbaar voor te zijn.
Volgende maand hoop ik voor het eerst in mijn leven te gaan demonstreren! Samen met 60 collega bestuurders uit alle provincies demonstreer ik in Den Haag bij een vergadering van de Tweede Kamer. Om aandacht te vragen voor de wankele financiële positie van heel veel gemeenten in ons land. 

Aanleiding

De extra taken op het gebied van Jeugd, Wmo en Participatie, die in 2015 met een forse korting van het Rijk naar de gemeenten werden overgeheveld, de opschalingskorting, die oploopt tot 1 miljard, de extra kosten door Corona, waarvan nog niet duidelijk is wat wel en wat niet wordt vergoed, en de dreigende herijking van het gemeentefonds, die vooral voor kleinere gemeenten negatief uitvalt: samen zorgen ze ervoor dat voor veel gemeenten de bodem van de schatkist in zicht komt, dat drastisch moet worden gesneden in voorzieningen en dat lokale lasten fors toenemen.
Gemeenten, van wie voor een goed herstel van de Corona-crisis veel wordt gevraagd, dreigen zich vooral bezig te moeten houden met snijden in eigen vlees en afbreken van voorzieningen. Dat vraagt om een krachtig tegengeluid. Natuurlijk laten we dat al lange tijd op allerlei manieren horen. Maar tot op heden met te weinig resultaat. 

Oproep

Samen met 10 collega’s doe ik daarom een oproep aan alle bestuurders in Nederland. Het initiatief is ontstaan vanuit Opsterland, maar ook collega’s uit andere gemeenten hebben zich aangesloten, van verschillende politieke partijen.
In de oproep kondigen we onze demonstratie aan, maar vragen we colleges en raden via video-boodschappen zich ook te laten horen in Den Haag. Op een groot scherm zullen deze boodschappen worden vertoond bij de demonstratie, zodat er virtueel veel meer dan 60 bestuurders aanwezig kunnen zijn.
De demonstratie wordt gehouden op 2 juli, voorafgaand aan een vergadering van de Tweede Kamer, waarin de financiële positie van gemeenten aan de orde komt.
In ‘normale’ tijden zouden we het Malieveld vol laten stromen, maar we proberen nu op een andere manier ‘Den Haag’ toch te overtuigen van onze grote zorgen.
De oproep is te vinden op de site van de gemeente Opsterland: http://www.opsterland.nl/Inwoners/Actueel/Actueel/Donderdag_2_juli_landelijke_actiedag_gemeenteninnood.
Ook in Binnenlands Bestuur wordt aandacht aan de actie besteed: https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/gemeenten-willen-minstens-twee-miljard-van-het.13608236.lynkx

Tot slot

Ik hoop van harte dat veel bestuurders gehoor zullen geven aan onze oproep. Maar ik hoop vooral dat we samen gehoor vinden bij onze volksvertegenwoordigers en bij het kabinet. 

Bert Nederveen, 20 juni 2020

« Terug