Persbericht herintreding Bert Nederveen

foto bert nederveen.jpgwoensdag 02 maart 2022 11:29

Met blijdschap deelt de fractie van ChristenUnie Westerkwartier mee dat wethouder Bert Nederveen op 29 maart 2022 zijn werk weer zal hervatten. Met ingang van die datum heeft hij zich beter gemeld bij het college van B&W.

Herintreding Bert Nederveen

Wethouder Nederveen heeft op 30 juni 2021 zijn werkzaamheden neergelegd omdat bij hem de ziekte van Hodgekin (lymfeklierkanker) werd geconstateerd. In de maanden daarna is hij behandeld met chemotherapie en protonenbestraling. In de afgelopen weken heeft hij gewerkt aan zijn revalidatie en zijn conditie verder opgebouwd.
De ChristenUnie Westerkwartier is blij dat Bert weer geheel is hersteld en de huidige collegeperiode kan afronden. Hij is ook kandidaat wethouder voor de nieuwe collegeperiode. 

Afscheid Pieter van der Zwan

Gedurende de ziekte van Bert Nederveen heeft Pieter van der Zwan uit Drachten (gemeente Smallingerland) hem vervangen. De gemeenteraad ging unaniem akkoord met die vervanging. De ChristenUnie is dankbaar voor  de wijze waarop Pieter deze vervanging heeft vorm gegeven.
Wethouder van der Zwan heeft zijn ontslag per 29 maart 2022 bij de gemeenteraad ingediend.
Door de ChristenUnie Smallingerland is hij naar voren geschoven als kandidaat wethouder. De ChristenUnie Westerkwartier wenst hem daarbij succes.

« Terug