Wel of niet tekenen van het Regenboog stembusakkoord

de-regenboog (2).jpgdinsdag 08 maart 2022 17:16

Een boog in de wolken als teken van trouw,
Staat boven mijn leven zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
Ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De meeste christenen kennen deze passage uit het lied van Sela.

Ontzettend waardevol om te lezen, te weten en te mogen ervaren waar de regenboog voor staat.

Nu zijn sommige christenen het er niet mee eens zijn dat de regenboog ook door de LHBTI+ gemeenschap gebruikt wordt. Persoonlijk ben ik van mening dat wij geen exclusiviteit hebben op de symboliek van de regenboog. Ook andere organisaties, zoals de vredesbeweging, maken gebruik van deze afbeelding.
Over een aantal weken zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Voorafgaand werden wij door het COC gevraagd om het Regenboog stembusakkoord te tekenen. In het akkoord staan vijf kernpunten: 

  • Inclusief beleid voeren;
  • Veiligheid bevorderen;
  • Jongeren steunen;
  • Potentieel kwetsbare groepen steunen;
  • Zichtbaarheid bevorderen en goede voorbeeld geven. 

Deze hoofdpunten hebben onze volledige ondersteuning en omarmen wij daarom heel graag. Naar ons idee een belangrijke taak van een christen hier op aarde. 

Bij de uitwerkingen van deze punten staan wel een aantal zaken waar wij het niet mee eens zijn. Om een passage te benoemen: ‘In het collegeprogramma wordt een passage opgenomen over LHBTI-emancipatie, concrete voornemens worden neergelegd in een beleidsnotitie of actieprogramma en er is budget beschikbaar.’ Meerdere groepen in onze samenleving die speciale aandacht nodig hebben, om wat voor reden dan ook, willen wij de aandacht geven die zij verdienen. Tegelijkertijd vinden wij een collegeakkoord aan kracht verliezen als we er een eisenpakket van maken. 

Er staan ook zaken in waarbij ik tegen mezelf zeg: “Koos, stel je toch niet aan, doe het gewoon.” Zoals bijvoorbeeld bij: ‘…burgers genderinclusief aan te spreken en op formulieren alleen naar ‘geslacht’ te vragen als dat wettelijk vereist is.’ Persoonlijk kom ik aardig in de buurt van die persoon met zeven vinkjes, waar Bert Nederveen kortgeleden al een column over schreef (https://westerkwartier.christenunie.nl/k/n43311/news/view/1416729/1146382/help-ik-heb-zeven-vinkjes.html). In dat besef heb ik wat research gedaan op internet, ben ik met verschillende mensen in gesprek geweest en hebben we als fractie een mooi gesprek gevoerd over dit onderwerp, om zo tot een goede afweging te komen van wat te doen: wel of niet ondertekenen. 

In de inleiding van ons verkiezingsprogramma staat: ‘De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen. Wij willen iets uitstralen en doorgeven van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor de gemeente Westerkwartier’. Vanuit die liefde tekenen wij vol overtuiging het Regenboog stembusakkoord. 

Koos Siegers – Lijsttrekker ChristenUnie Westerkwartier

 

« Terug