Formatie in “pauze” stand

koos vierkant.jpgvrijdag 29 april 2022 20:32

Na de verkiezingen van 16 maart is het een tijdje stil gebleven van onze kant. Stil gezeten hebben wij allerminst. Wij hebben diverse gesprekken gehad met de informateurs en afgevaardigden van de verschillende partijen.

De basis van een nieuwe coalitie van het Westerkwartier moet volgens informateur Marcel Thijsen uit VZ Westerkwartier en ChristenUnie Westerkwartier gaan bestaan. Deze twee partijen hebben 16 zetels in de gemeenteraad. De overige zes partijen hebben gezamenlijk 17 zetels. Daarom is er minimaal één extra partij nodig voor een meerderheidscoalitie.

Uit het vervolg van de informatiefase is gebleken dat er meer dan voldoende basis is om ook met de PvdA / GroenLinks verder te onderhandelen voor een stabiele coalitie in het Westerkwartier.

Gedurende het traject liepen wij tegen zaken aan waardoor het onderlinge vertrouwen onder druk kwam te staan. Daarom hebben wij de “pauze” knop ingedrukt. De informateur beschrijft het in zijn verslag als volgt: ‘Het is van belang dat er nu eerst gewerkt wordt aan een stevige basis  en het herstel van vertrouwen tussen de beoogde formerende fracties: VZ Westerkwartier, ChristenUnie en PvdA/GroenLinks.  Dat proces wordt nu eerst opgepakt. Deze gesprekken zullen tussen de beoogde formerende fracties en een mediator worden opgepakt, waarbij aangetekend dient te worden dat GroenLinks geen gesprekspartner is, maar dit wel volledig steunt.

Als ChristenUnie Westerkwartier gaan wij vol energie dit traject tegemoet. Niet het traject waar wij enkele weken geleden rekening mee hadden gehouden. Daartegenover denken wij wel dat deze stap het beste is voor de gehele gemeente Westerkwartier en zeker voor politieke verhoudingen in het Westerkwartier.

Namens de fractie,

Koos Siegers

« Terug