Een nieuwe raadsperiode, een nieuw geluid?

jaquelien websiet gemeente.pngvrijdag 29 april 2022 22:05

Een nieuwe raadsperiode, een nieuwe samenstelling van de gemeenteraad. Dat is toch best wel een bijzonder moment. Zo’n eerste raadsoverleg is het aftasten hoe er op elkaar gereageerd wordt, de vanzelfsprekendheden zijn weg, de woordvoerders op bepaalde onderwerpen veranderd.

Met dit in  het achterhoofd is het des te bijzonderder dat we gelijk in de eerste, echte raadsvergadering op 20 april in grote gezamenlijkheid een amendement hebben ingediend en die unaniem is aangenomen. Een amendement om niet 1,5 miljoen, maar 2,5 miljoen voor te financieren voor opvang van Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente. Het getuigde van een groot en gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel. Dat doet goed, juist bij dit onderwerp, waar het gaat om mensen, mensen in crisis. Het team bij de gemeente dat er alles aan doet om de opvang in goede banen te leiden heeft tijdens de raadsvergadering de nodige complimenten gekregen, en terecht, wat verzetten ze veel en goed werk. Als fractie van de ChristenUnie zijn we onder de indruk van hoe de zorg wordt opgepakt, waarin ook duidelijk de samenwerking met particuliere initiatieven wordt gezocht.

Voor mij persoonlijk is er in mijn portefeuille ook wat gewijzigd. Zo heb ik deze raadsperiode het dierenwelzijn onder mijn hoede genomen. En ik viel wat dat betreft gelijk met de neus in de boter, want één van de eerste onderwerpen deze vier jaar was het voorstel voor het opstellen en uitvoeren van een beheerplan om roekenbeheer actief aan te pakken. Zowel uit verkenning die we onder ogen kregen als uit de reacties van insprekers werd duidelijk dat roeken niet alleen maar mooie vogels zijn, ze kunnen ook heel veel overlast veroorzaken, vanwege harde geluiden, schade door vogelpoep en takken. Maar roekennesten zijn beschermd en het blijkt lastig om het probleem op te lossen. Maar door nu in te zetten op een beheerplan kunnen de roeken op een diervriendelijke manier verjaagd worden, waardoor overlast verminderd en de dieren op een andere plek toch hun nesten kunnen bouwen. Mooi om te zien hoe zo voor mens, dier en natuur gekeken wordt naar de beste oplossing.

Jacquelien Dijkstra

« Terug