Thematafel Agrariërs - Opbouwende gesprekken met boeren

WhatsApp Image 2022-09-27 at 11.30.05 AM.jpeg28-09-2022 23:35 28-09-2022 23:35

Afgelopen maandag mochten we als fractie CU Westerkwartier een thematafel organiseren voor en door boeren vanuit de achterban van de ChristenUnie Westerkwartier. Als gasten mochten we, naast een mooi aantal lokale agrariërs, een aantal politici welkom heten: Gedeputeerde Johan Hamster, Statenlid Gerrit Jan Steenbergen en vanuit het waterschap Noorderzijlvest Klaas Wierenga en Koos Bos. 
Raadslid Alex Steenbergen nam ons mee vanuit Gods Woord met een korte overdenking waarin hij benadrukte dat we niet hoeven te kiezen tussen landbouw en natuur maar dat de oproep ‘bewerk de aarde’ een Bijbelse oproep is. 
Johan Hamster nam ons vervolgens uitgebreid mee in de achtergrond van de stikstofcrisis en andere uitdagingen die we landelijk hebben en die grote effecten hebben op de boeren. Opvallend was daarbij de nadruk op de juridische klem waarin we zitten, er is geen keuze er moet gehandeld worden.
Ook is gesproken over de uitdagingen waar het waterschap mee kampt op het gebied van waterbeheer, droogte en waterkwaliteit.
Vanuit de wethouder, Bert Nederveen, kregen we een doorkijkje naar de gemeentelijk visie op de bloei van de agrarische sector in onze gemeente. 
Vanuit de agrariers zijn verschillende tips gedeeld met alle aanwezigen:
1. Geef de boeren een perspectief
2. Keuzes maken hoort bij ondernemerschap. Kom met opties waarin agrariers nog wel keuzes hebben.
3. Laat de agrariërs mee denken in oplossingen voor de uitdagingen die er zijn. En
4. Geef voldoende tijd.
We mogen terugkijken op een zeer geslaagde avond met een mooie opkomst waarin goed ruimte was voor gesprek en discussie. 
Samen mogen we leven van Gods Akker.
WhatsApp Image 2022-09-26 at 11.16.14 PM

« Terug