Licht in de duisternis?!

stars-in-the-night-sky-730x438.jpgwoensdag 19 april 2023 22:43

Als ChristenUnie willen wij vaak een lichtend voorbeeld zijn. Dit keer zijn wij trots dat de Gemeente Westerkwartier een bron van duisternis wil zijn. Afgelopen raadsvergadering hebben wij ingestemd met het voorgestelde licht- en donkerbeleid.

Kortgeleden was er onder inwoners en in de media ophef over de verlichting van een nieuw distributiecentrum op Westpoort. Het licht straalde ver uit en bij wijze van spreken konden de mensen in De Poffert een boek lezen zonder het licht in huis aan te zetten. De meest gestelde vraag: Dit kan toch niet de bedoeling zijn?

Dit beleid laat zien wat wel de bedoeling is. Verlichting moet een duidelijk doel dienen en dit moet worden afgewogen met het belang van duisternis voor onze natuurlijke omgeving. Allereerst als het gaat over verlichting die eigendom is van de gemeente, maar het geeft ook een richting voor lichtbronnen die eigendom zijn van anderen. De stelregel wordt: uit als het kan, aan waar het nodig is. Veiligheid wordt hierin ook meegenomen. Waar licht nodig is in verband met sociale veiligheid of verkeersveiligheid wordt dit toegepast.

Als ChristenUnie hebben wij vragen gesteld over de handhaving van dit beleid. Wat ons betreft kan handhaving pas een uiterste middel zijn. Wij staan voor een gemeente die open en constructief in gesprek gaat en inzet op bewustwording van organisaties en inwoners. Wat ons betreft is het dus goed dat het college heeft aangegeven dat er eerst wordt gewerkt aan bewustwording, dan het open gesprek wordt gevoerd en dat pas in uiterste nood wordt overgegaan tot handhaving.

Wybe Niemeijer

« Terug