Kerkenvisie

kerktoren.jpgwoensdag 09 oktober 2019 17:02

Kerken kenmerken de horizon van het Westerkwartier. In aanloop naar de verkiezingen benoemde Peter Holsappel dit in zijn videopitch en ook in de door ons uitgebrachte glossy kwam naar voor dat kerken onlosmakelijk zijn verbonden met het eigene van het Westerkwartier.

Als ChristenUnie zijn wij van mening dat deze gebouwen behoren tot het erfgoed van onze streek.
Een aantal maanden geleden hebben wij daarom bij het college aandacht gevraagd voor een subsidieregeling van de Rijksdienst van het cultureel erfgoed.
Deze kerkenvisie voorziet er in dat de gemeente gezamenlijk met kerkeigenaren, erfgoedorganisaties en samenwerkingspartners een integrale kerkenvisie opstellen.
In de periode 2019 tot en met 2021 wordt er, in het geval van de gemeente Westerkwartier, jaarlijks € 75.000,- beschikbaar gesteld.

Het college heeft aangegeven dat zij onderstreept dat kerkgebouwen als religieus erfgoed cultureel belangrijk zijn. Daarom zal door het college een aanvraag ingediend worden.

« Terug