Zondagsrust een groot goed maar wankel bezit!

Winkel open.jpgdonderdag 31 oktober 2019 19:21

De coalitie heeft tijdens de raadsvergadering van 30-10-2019 een motie ingediend om te komen tot een wijziging in de Winkeltijdenverordening Westerkwartier.
De toelichting van Peter Holsappel tijdens de raadsvergadering:

Voorzitter, we hebben als het over de openingstijden van de winkels op zon- en feestdagen gaat te maken met een onderwerp dat heel gevoelig ligt en waarbij de standpunten sterk uiteenlopen. Duidelijk is dat we bij de coalitiebesprekingen op dit onderwerp keuzes gemaakt hebben die voor iedereen iets bracht, maar voor niemand de optimale situatie was. Een compromis, en dat is nu eenmaal politiek. Om te komen tot afspraken worden belangen tegen elkaar afgewogen. Het zijn uiteindelijk politieke keuzes, gevormd door economische belangen en sociale belangen en niet te vergeten: principes. En principes zijn vaak het lastigst te bediscussiëren en raken tegelijk wel de kern van de politiek.

Het is voor ieder duidelijk dat voor de PvdA, het CDA en VZ Westerkwartier de uitwerking ruimer had gemogen. Ook is een ieder bekend dat vanuit het perspectief van de ChristenUnie, waarvoor zondagsrust een groot goed is, een grote stap is gezet in een ruimere openstelling van winkels op zondagen dan voor de herindeling het geval was. Voor dtie van de vier gemeenten zijn de mogelijkheden in vergelijking met de voorliggende periode sterk verruimd en voor een gemeente, nl. Leek, deels beperkt. 

En voorzitter, hier hadden we het bij kunnen laten. Afspraak is immers afspraak. Bovendien, een coalitieakkoord ga je zorgvuldig mee om. Daar ga je niet gemakkelijk in wijzigen. Toch liepen we in de uitwerking van deze afspraak uit het coalitieakkoord aan tegen ongewenste effecten. Namelijk de spanning die ontstond tussen supermarkten en overige winkels, die verschillende belangen hebben als het gaat om de keuze op welke zes zon- en feestdagen ze open willen zijn. Dit hebben wij niet voorzien. 

Als coalitie dienen we nu een motie in om aan deze ongewenste situatie tegemoet te komen. De kern van de motie is dat we onderscheid maken tussen zondagen en feestdagen, tenminste voor zover die niet op een zondag vallen. Met het hanteren van dit onderscheid, zondagsrust is gekoppeld aan de zondag, komen we tot het volgende voorstel, waarbij het behoud van de zondagsrust, voor de ChristenUnie een zwaarwegend punt, blijft.

Wat betekent dit nu in uitwerking?

  • Voor supermarkten betekent dit dat er alle zondagen ruimte is om open te zijn van 13.00-17.00 uur, net zoals dat nu het geval is.
  • Voor de overige winkels is er de mogelijkheid om 6 nader te bepalen zondagen open te zijn van 13.00-17.00 uur.
  • Verder betekent deze motie dat op de in de verordening genoemde feestdagen, voor zover die niet op een zondag vallen, voor alle winkels, dus supermarkten en overige winkels, ruimte ontstaat om open te zijn op de gebruikelijke tijden. 

We denken hiermee een robuuste aanpassing te bewerkstelligen, met daarbij oog voor veel verschillende belangen waaronder behoud van gedeeltelijke zondagsrust.

Ik wil de voorzitter vragen de motie in bespreking te geven.

De volledige motie:

 

« Terug