Vragen ChristenUnie aangaande diverse knelpunten in Oostwold

oostwold.jpgdonderdag 07 maart 2019 18:53

Vraag gesteld door Koos Siegers in raadsvergadering van 6 maart.

Geacht college,

Door het oude college van Leek zijn een aantal toezeggingen gedaan naar de inwoners van Oostwold.
Aan de Hoofdstraat ter hoogte van de Boomgaard zullen markeringen aangebracht worden, waardoor goed zichtbaar is dat het een schoolzone betreft.
Tussen de Borglaan en de Boomgaard komt een fiets- en voetganger pad. Om er zo voor te zorgen dat kinderen uit die hoek van het dorp niet via de drukte van de Hoofdstraat van en naar school hoeven te gaan.
Van beide wil de ChristenUnie graag weten wanneer de gemeente deze twee punten gaat verwezenlijken. Ook willen wij u vragen om hieromtrent duidelijk te communiceren met het dorp.
Tenslotte is door het oude college van Leek toegezegd om onderzoek te doen naar de parkeer problematiek aan de Boomgaard. Dit komt vooral voor ten tijde van sportwedstrijden. Het aantal parkeerplekken wat voorradig is, betreft nog niet de helft van hetgeen minimaal nodig is.
Kan het college duidelijkheid geven wanneer dit onderzoek afgerond is en is het mogelijk om een beeld te schetsen van de vervolgstappen?

« Terug

Reacties op 'Vragen ChristenUnie aangaande diverse knelpunten in Oostwold'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.