Pieter van der Zwan maakt deze raadsperiode af

pieter.jpg28-01-2022 20:06 28-01-2022 20:06

Tijdens de raadsvergadering van 26 januari jl. stond opnieuw de vervanging van wethouder Bert Nederveen op de agenda. We zijn blij en dankbaar dat het herstel van Bert voorspoedig verloopt en hopen met hem dat hij na de verkiezingen in maart weer de kans krijgt verder te gaan als wethouder. Maar eerst de verkiezingsuitslag afwachten en dan kijken hoe het politieke landschap eruit ziet.

We zijn bijzonder blij dat Pieter van der Zwan bereid is samen met ons deze periode af te maken als wethouder in het Westerkwartier. Zo’n verlenging moet iedere keer via de raad bekrachtigd worden. Normaal gesproken is dat een formaliteit. Nu is deze keer het bijzondere dat de verlengingsperiode, die wettelijk is vastgesteld op 16 weken, door zal lopen tot 3 juni en die datum ligt dus ruim na de verkiezingen in maart. Omdat de termijn van vervanging in de wet verankerd is mogen we daar niet van af wijken. Natuurlijk stopt Pieter op het moment dat er een nieuw college is gevormd maar het is ook duidelijk dat de gemeente wel bestuurbaar moet blijven tot het nieuwe college is geïnstalleerd. Dit heb ik in de raad toegelicht en bijna iedereen snapte dat het nu eenmaal zo werkt en goed is.

Behalve GroenLinks, die wilde met een amendement het voorstel wijzigen waardoor afgeweken zou worden van de wettelijke termijn. Dit kan gewoon niet, daarmee zou een besluit onwettig zijn. Overigens is het in ons Westerkwartier niet gebruikelijk dat je over zo’n voorstel politiek bedrijft en al helemaal niet als je voor de vergadering aan geen contact hebt gezocht om aan te geven dat je dat van plan bent. Een weinig chique gang van zaken. Gelukkig ging het voorstel van tafel nadat de andere partijen hun steun gaven aan het raadsvoorstel en -ongevraagd- hun vertrouwen en waardering uitspraken richting Pieter. Dat was dan wel weer fijn. Het was dus ook snel duidelijk dat dit bijzondere amendement geen schijn van kans had als het tot stemming zou komen. Op woensdag 2 februari wordt de uitslag van de schriftelijke stemming bekend gemaakt in een extra raadsvergadering, die uitslag zal niet spannend zijn. Gelukkig kan Pieter zijn werk hier afmaken. Nog meer reden tot dankbaarheid.

Peter Holsappel    

« Terug