Goed voor elkaar – een missie waarmee we verder gaan

jacqueline vierkant.jpgzaterdag 12 februari 2022 17:05

Gisteravond sprak ik met een vriendin over je missie in het leven. Waartoe ben je op aard? Zo’n vraag die zo in bepaalde fases van je leven even weer een tijdje opkomt. Zo’n vraag waar je een tijdje over kan filosoferen, maar waarbij ik ook nadrukkelijk Gods kijk op de mens elke keer weer in gesprek meeneem. Vaak in de zin van: wat wil God dat ik doe op aarde?

Het is weer verkiezingstijd, mijn tweede campagne die ik bewust meemaak. Een tijd die niet per se mijn tijd is. Campagne voeren vind ik best wel ingewikkeld. Wanneer laat je wel van je horen, wanneer niet?  Waarover laat je je wel horen, waarover niet? En dan heb ik vaak ook niet een heel uitgesproken mening, terwijl de campagne dat misschien wel vraagt. Het mooie van deze tijd is dat je weer even heel bewust bezig bent met de vraag: Waarom doe ik wat ik doe? Wat is voor mij de reden om raadslid te zijn? Daarover sprak ik afgelopen week, met onze kandidaat wethouder Bert Nederveen. Ik vertelde hem dat ik graag de stem wil zijn voor mensen die de wegen soms lastig vinden, de mensen die de woorden of de routes niet vinden om hun problemen, hun vragen te kunnen uiten. In de afgelopen jaren hebben we dat in de raad bijvoorbeeld kunnen doen door ons in te zetten voor mensen met een laag inkomen, mensen rondom de armoedegrens. We hebben een motie ingediend om jonge ouders de mogelijkheid te geven om hun relatie sterk te houden, zodat ze een stabiele basis voor kinderen kunnen zijn. We hebben energiearmoede op de agenda van het college gezet, door het stellen van vragen. Maar we zijn ook in gesprek gegaan met inwoners over wat onze keuzes in de raadzaal betekenen in de praktijk.  Mijn persoonlijke manier van politiek bedrijven is dan niet per se met de informatie die we krijgen de kritische vragen te gaan stellen aan het college. Ik deel mijn zorgen met de fractie, met de wethouder, eventueel in de raad, om zo op zoek te gaan naar antwoorden en waar nodig proberen te veranderen. Dat kan door vragen te stellen, door moties in te dienen, maar ook door gewoon in gesprek te gaan.  

Hoe gaan we dan nu verder? Daar gaat het in de campagnetijd over. Welke keuzes maken we, wat willen we voor elkaar krijgen? In ons verkiezingsprogramma staan concrete zaken die we willen oppakken, van één gemeentehuis in de gemeente tot het aanbieden van hulp bij schulden. Maar ook aandacht voor openbare beweegplekken en -routes en het neerzetten van oplaadpunten voor fietsen. Maar als je het mij vraagt, gaat politiek bedrijven over iets groters dan alleen de concrete zaken benoemen, zoals dat vaak in campagnetijd gebeurt. Doelen hebben is zeker goed, en daar willen we als ChristenUnie ons ook voor inzetten, maar onder die doelen ligt onze missie voor de komende periode: Goed voor elkaar. Dat is de basis waarop wij politiek bedrijven. Mijn vriendin zei het gisteren zo mooi in ons gesprek. Als je de vraag stelt: Wat wil God dat ik doe op aarde, dan is er eigenlijk maar één antwoord dat de lading dekt: Liefhebben.

« Terug