Waarom nu het initiatiefvoorstel VZ Westerkwartier m.b.t. MTB-route Zuidhorn

arina veirkant.jpgdonderdag 17 februari 2022 09:59

Gisteravond zou in de raad het initiatiefvoorstel van VZWesterkwartier worden besproken in de raad. Naar aanleiding van de reactie van het college en de reacties van o.a. Koos Siegers in de pers besloot de indiener van het voorstel deze weer van de agenda te halen.
In de raad heeft onze fractie, ondanks dat het voorstel niet meer werd besproken, wel haar gedachten hierover uitgesproken.

Voorzitter,
We begrijpen helemaal dat de fractie van VZ dit voorstel, wat valse verwachtingen wekte bij de tegenstanders en voor veel onrust zorgde bij initiatiefnemers, van de agenda haalt. We kunnen alleen niet begrijpen waarom dit voorstel ingediend werd.

Bij de fractie van de ChristenUnie alleen maar vraagtekens, opgetrokken wenkbrauwen en veel verbazing. Waarom?

Wij hebben er over nagedacht en willen onze gedachten hier delen. Ik beperk me tot 6.

  1. Wanneer een politieke partij door middel van een initiatief voorstel wat wil bereiken zoekt men van te voren een breed draagvlak in de raad. VZ heeft geen enkele fractie geïnformeerd zelfs de coalitie niet. Blijkbaar is het VZ niet te doen om het resultaat van deze actie maar alleen om de aandacht en een mooie foto in de krant.

  2. De fractie van VZ heeft geen contact gezocht met initiatiefnemers. Deze fractie die goed contact met inwoners hoog in het vaandel heeft staan. Niet eens het fatsoen genomen om hen van te voren te informeren. Ze moesten het uit de pers vernemen.

  3. Als raadslid in de raad van Zuidhorn en woordvoerder toentertijd op dit onderwerp moet ook dit me even van het hart: Het voorstel doet voorkomen een nauwgezet verslag van de gang van zaken weer te geven. Toch missen wij een belangrijke periode van januari 2018 tot mei 2018. In januari zou over het voorstel besloten worden. Er leek een meerderheid alles afwegende ( en ik spreek dus uit ervaring er is heel wat afgewogen) te zijn voor het voorstel. Er waren signalen dat bezwaarmakers eindelijk wel in gesprek wilden met initiatiefnemers om tot een oplossing te komen. Daar waren initiatiefnemers steeds toe bereid. De raad wilde de bezwaarmakers nog deze kans geven. Dit werd de reden het voorstel aan te houden tot mei om met een externe begeleider tot consensus te komen. Dit was de heer Meindert Schollema, inmiddels helaas overleden. Hij stond bekend om zijn goede bemiddelende kwaliteiten. Het lukte hem niet. De tegenstanders wilden bij nader inzien op geen enkele wijze meewerken aan een route op de voorgestelde locatie.

  4. Waarom nu? De rechter heeft de omgevingsvergunning goedgekeurd en er is een pro forma ingediend bij de raad van State. Logischer wijs zou dan de uitspraak van de raad van State afgewacht worden. Verkiezingstijd misschien?

  5. Waarom nu? Nu lijkt dat de route er nu eindelijk komt te liggen. Nu vier jaar na toezegging de toegezegde subsidie willen intrekken Is dat geen onbehoorlijk bestuur? En dat van een partij die zegt beloftes na te komen?

  6. Wij konden maar tot een antwoord komen op de vraag waarom dit voorstel? En waarom nu? Vlak nadat het voorstel in de pers naar buiten werd gebracht kwam ons de kandidatenlijst van VZ onder ogen. Op plaats 23 werd door de voormalig Zuidhornse raadsleden een bekende naam gesignaleerd. Voor hen die niet zijn vele mails hebben ontvangen rond 2018 , in mijn raadsbijdragen van toen heeft de fractie van de ChristenUnie zich kritisch uitgelaten over zijn woordkeus en onheuse bejegening van een collega raadslid. Dezelfde naam wordt genoemd in het verslag van de rechtbank. In het voorstel stonden grote woorden over zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, vertrouwensbeginsel en rechtszekerheid beginsel. Wij missen in dezen de spiegel van integriteit en belangenverstrengeling bij de fractie van VZ.

Tot slot voorzitter,

Wij zagen in de afgelopen week een filmpje op sociale media van een trotse Harm Beute zittend op een vangrail. Was er maar een vangrail in het Johan Smitpark, dan was de fractie van VZ vast niet zo uit de bocht gevlogen.

Arina Havinga
17-02-2022

Lees hier de brief van het college als reactie op het inititaiefvoorstel van VZ. 
Voor ons is de inhoud van deze brief een duidelijk antwoord op de suggestie van VZ dat er fouten zouden zijn gemaakt.

« Terug