Yes, we CU!

cu rondvrijdag 16 november 2018 13:26

Yes, we CU!

Nog een paar dagen, dan mogen we naar de stembus. Nog een paar weken, en dan is de herindeling een feit. Best spannend allemaal. Maar zeker is dat we straks kunnen terugkijken op een goede en eensgezinde voorbereiding van de vier gemeenten op de herindeling. We kunnen daardoor met een vliegende start de nieuwe gemeente in. Eind deze maand wordt er zelfs al verhuisd. 

Vorige keer was dat anders

Bij de vorige herindeling in 1990 was dat wel anders. De vier gemeenten Aduard, Grijpskerk, Oldehove en Zuidhorn waren het niet eens over hoe de nieuwe gemeente er moest uit zien en ook het lot van de gemeente Ezinge bleef lang onzeker. Grijpskerk bleef tot het laatste moment dwarsliggen, iets wat de eenwording veel moeilijker maakte. Men was bang dat Zuidhorn als grootste dorp de andere dorpen zou gaan overvleugelen.
In de afgelopen jaren heb ik verschillende Grijpskerkers gesproken die nu wel toegeven dat dit niet is uitgekomen. Integendeel: Grijpskerk heeft veel baat bij die herindeling van toen. Dat komt vooral omdat in de nieuwe gemeente Zuidhorn er vanaf het begin aandacht is voor elk van de 15 dorpen. Elk dorp is anders maar geen enkel dorp is minder. Zowel ambtelijk als bestuurlijk zijn de contacten goed. Elk dorp is in beeld, wordt gezien.

We zien u en jou

Die aanpak van toen sluit naadloos aan bij wat we bij de ChristenUnie bedoelen met onze slogan ‘Yes, we cu’. Uiteraard met een knipoog naar de CU van ChristenUnie, en naar de slogan van Barack Obama ‘Yes, we can’, maar zeker ook letterlijk waar: we zien u en jou. We zien ieder dorp. Met die instelling kunnen en durven we ook de stap naar de grote gemeente Westerkwartier te maken. We zien elk van de 41 dorpen.
Verschillende partijen hebben het in hun verkiezingsprogramma over het aanstellen van dorpswethouders. Ik weet niet of dat nu wel de oplossing is. Een dorp is niet van een wethouder, die bovendien nog van een politieke kleur is ook. Elk dorp heeft recht op aandacht van het hele college, de burgemeester en alle wethouders. Ook met 41 dorpen moet een jaarlijks bezoek van het college aan alle dorpen te organiseren zijn. En zo nodig ook tussendoor.
Minstens zo belangrijk is de aandacht vanuit de ambtelijke organisatie. Het voornemen om in de nieuwe gemeente de ambtenaren veel meer naar de inwoners en de dorpen toe te laten gaan belooft veel. En het aanstellen van drie ‘leefbaarheidsadviseurs’ speciaal voor de dorpen is daarvoor een goede zaak. 

We zien u en jou in het bijzonder

In het programma van de ChristenUnie geven we extra aandacht aan mensen die het zelf niet redden: kwetsbare mensen, die arm zijn, geen werk hebben, eenzaam zijn, psychische of lichamelijke problemen hebben. Zij hebben recht op hulp en ondersteuning. En dat hoeft niet alleen van de gemeente te komen, ook de omgeving kan en mag veel doen. Maar het is een taak voor de gemeente om te signaleren, te stimuleren, te faciliteren en waar nodig ook financieel over de brug te komen. Wij geven daarmee gevolg aan de woorden van Jezus in de bijbel: “Want toen ik honger had, gaven jullie mij te eten. Toen ik dorst had, gaven jullie mij te drinken. Toen ik een vreemdeling was, namen jullie mij in huis. Toen ik naakt was, gaven jullie mij kleren. Toen ik ziek was, zochten jullie mij op. Toen ik gevangen was, kwamen jullie naar mij toe.”. Mooi dat we op dit punt goed samen kunnen werken met veel andere partijen, ook al doen zij dat vanuit een andere basis. 

Tot slot

Dit is de laatste column voor de verkiezingsdag van 21 november a.s. Ik roep u allen van harte op om uw stem uit te brengen. Ik wens alle partijen veel succes bij de laatste lootjes van de campagne.
Ook voor de nieuwe raadsperiode geldt weer: Yes, we CU! Geloven in Westerkwartier! 

Bert Nederveen, 17 november

Reacties zijn welkom via Twitter (@bertnederveen), email (bert.nederveen@westerkwartier.nl), telefoon (0594-508805) en natuurlijk persoonlijk.

« Terug

Reacties op 'Yes, we CU!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.